Cách trì tụng chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cách trì tụng chân ngôn

Công năng của thực hành trì tụng bao gồm bên ngoài và bên trong. Bên ngoài là bạn triệu thỉnh chư Phật. Đây cũng là một hình thức cầu nguyện. Mỗi vị Phật đều có những công năng riêng, chẳng hạn như trong Phật giáo Đại thừa khi trì Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà, bạn sẽ được vãng sinh Tịnh Độ vì Đức Phật A Di Đà trong vô số kiếp đã tích lũy vô lượng công đức và Ngài phát hạnh nguyện rằng “bất cứ ai trì tụng danh hiệu của ta đều sẽ được tái sinh ở cõi Tịnh Độ”. Tương tự như vậy, các câu chân ngôn cũng đều có sự gia trì, trì tụng chân ngôn có công dụng triệu thỉnh gia trì của chư Bản tôn và cũng có thể bảo vệ bạn khỏi những báo ứng của khẩu nghiệp. Theo cách này chân ngôn giúp bạn tịnh hóa đồng thời cũng bảo vệ bạn, vì khi trì chân ngôn bạn sẽ không thể nói chuyện, từ đầu đến cuối bạn sẽ được bảo vệ tránh nói ra những điều ác khẩu.

Xét về bên trong, khi trì tụng chân ngôn, bạn cần an trụ trong tự tính tâm, và như vậy không thể có “tôi đang trì chân ngôn” mà những lời chân ngôn phải được phát ra giống như một tiếng vang. Và tâm của bạn cũng vậy, cần phải tràn đầy tỉnh thức song tuyệt đối không tạo tác, bám chấp hay trì trệ.

Cách đúng đắn nhất để thực hành trì chân ngôn là không nên tụng quá nhanh, cũng không nên trì quá chậm. Cần phải trì rõ ràng, thực sự rõ ràng. Một số câu chân ngôn như OM MANI PADME HUNG có thể được trì thật to thành tiếng, song có một số câu chân ngôn như chân ngôn của Bản tôn Chakrasamvara hay Vajravarahi được gọi là Mật chú, cần phải được trì tụng thầm.

Kim Cương thừa có hai chân ngôn chứa đựng năng lực vĩ đại là chân ngôn Đức Liên Hoa Sinh và Đức Quan Âm. Trong chân ngôn Đức Liên Hoa Sinh: OM AH HUNG BENDZA GURU PADMA SIDDHI HUNG thì OM AH HUNG tượng trưng cho Thân, Khẩu, Ý của hết thảy chư Phật, còn BENDZA GURU có nghĩa là Kim Cương Thượng sư. Thượng sư Liên Hoa Sinh là hóa thân của tất cả Thân, Khẩu, Ý của hết thảy chư Phật và chư Bồ tát. Tiếp đến là từ PADMA - vì Ngài đản sinh từ hoa sen, có năm bộ Phật và Ngài thuộc về Liên Hoa Bộ hay Bộ của Đức A Di Đà, và SIDDHI có nghĩa là sự gia trì thành tựu. Có hai loại thành tựu là thành tựu thế gian và thành tựu tối thượng tức là giác ngộ. Như vậy, câu chân ngôn này có nghĩa là “Con thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa Sinh, hiện thân cho Thân, Khẩu, Ý của hết thảy chư Phật, đản sinh trong Liên Hoa Bộ của chư Phật, xin Ngài hãy ban hai loại gia trì thành tựu thế gian và giác ngộ nói trên”.


Chủng tử tự HRIH

Còn câu Lục tự đại minh chân ngôn OM MANI PADME HUNG có nghĩa là nguyện cầu cho hết thảy chúng sinh trong lục đạo luân hồi được giải thoát, với chữ HRIH chính là tâm của câu chân ngôn. Như vậy câu chân ngôn đúng ra chỉ có OM MANI PADME HUNG, nhưng trong Kim Cương thừa chúng ta nói OM MANI PADME HUNG HRIH.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4137476
Số người trực tuyến: