Cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà

Đức Phật đã thuyết giảng sự tôn nghiêm thanh tịnh ở cõi Cực Lạc trong các bộ Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Thập Lục Quán. Tuy nhiên trong ba bộ kinh này, đức Phật cũng chỉ mới giãi bày một cách khái quát. Đức Phật dạy rằng nếu nói về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà một cách đầy đủ rõ ràng, e rằng cùng đời mãn kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Dù rằng không thể diễn tả được đầy đủ và rõ ràng nhưng thông qua kinh điển mà đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta cũng được biết một cách khái lược về trạng thái trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc đó như sau:

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2968444
Số người trực tuyến: