Hồi hướng công đức cúng dàng Tự tứ lên cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều kiếp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hồi hướng công đức cúng dàng Tự tứ lên cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều kiếp

Trong buổi lễ Tự tứ, từng vị Tỳ kheo tự trải lòng mình ra thành khẩn nói lên những lỗi lầm của mình sau đó khẩn thiết thỉnh cầu chư Tôn đức và toàn thể đại chúng hoan hỷ chỉ bảo thêm những sơ sót, sai lầm đã phạm, để sửa chữa và thành tâm sám hối. Chính nhờ tam nghiệp (thân, khẩu, ý) thanh tịnh qua mùa an cư và qua nghi thức Tự tứ nên công hạnh, giới đức chư Tăng được tăng trưởng. Đó là năng lực thù thắng để chư Tăng có thể làm được trọng trách cứu đảo huyền, chú nguyện cứu vớt chúng sinh thoát khỏi cảnh tội đồ.

Từ thời Đức Phật tại thế, mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khoẻ mạng sống. Lại thêm côn trùng sâu kiến sinh sản rất nhiều, khó tránh tội sát sinh. Nên Đức Phật dạy Tăng ni mùa hạ phải nhóm họp một chỗ tịnh tu, y chỉ những bậc tiên giác thượng tọa. Sau ba tháng chuyên tu giới định tuệ, thượng căn chứng quả, trung căn hàng phục phiền não. Dù hạ căn mà giới luật thanh tịnh cũng tăng tiến đạo nghiệp. Nên Tỳ-kheo lấy kết hạ làm tuổi, gọi là hạ lạp. Niên thiếu Tỳ-kheo chưa đủ năm hạ phải y chỉ. Ai chưa đủ 12 hạ không được phép làm thầy. Trong khoá an cư, ai không được sự chấp thuận của đại chúng mà bước chân ra ngoài đại giới gọi là phá hạ, nghĩa là mất tuổi. Nên ngày rằm tháng Bảy, lễ tán hạ là ngày Tăng nhận tuổi, là ngày khánh Tuế của thiền môn.

Ngày này cũng gọi là ngày Tăng tự tứ vì sau ba tháng an cư, mỗi vị tự kiểm điểm mình để sửa lỗi. Có một ngày sám hối chưa đủ, còn phải đặc biệt thêm một ngày, thỉnh cả đại chúng, ai có thấy nghe nghi điều gì, cũng xin chỉ dạy, để như pháp sám hối. Như vậy, toàn thể đại chúng hẳn phải thanh tịnh. Đã thanh tịnh hẳn được giải thoát. Được giải thoát là đáp đúng với bổn hoài độ sinh của chư Phật. Nên ngày ấy còn có tên là ngày chư Phật hoan hỷ.

Ai thanh tịnh luân 3 tháng được thọ y công đức, được hưởng năm quyền lợi đặc biệt. Nên ngày thọ y công đức gọi là ngày thưởng thiện phạt ác.

Duyên khởi lời dạy của Đức Phật về công đức cúng dàng chư Tăng vào ngày Tự tứ

Tôn giả Mục Kiền Liên là đại đệ tử thần thông đệ nhất của Ðức Phật. Một lần, dùng tuệ nhãn quan sát khắp “bốn phương tám hướng”, Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình (là bà Thanh Ðề) đang chịu cảnh tội đồ trong ngục A tỳ, thân thể gầy héo, xanh xao, chỉ còn da bọc xương, khổ đau khôn xiết. Dù biết đó là do quả báo của thói tham lam, độc ác, sự dối trá từ thuở sinh thời mẹ đã gây nên, nhưng Ngài vẫn không khỏi thương xót. Dùng thần thông, Tôn giả Mục Kiền Liên mang cơm dâng lên mẹ. do lòng vẫn còn bủn xỉn, nên bà Thanh Đề lấy tay trái che miệng bát, tay phải bốc cơm, nhưng cơm chưa đưa tới miệng thì đã biến thành than lửa, bà ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên trở về bạch với đức Phật mọi việc.

Đức Phật dạy rằng, tội của bà Thanh Đề quá nặng, Ngài Mục Kiền Liên không thể cứu được. Muốn cứu mẹ, ông phải nhờ thần lực của mười phương chư Tăng mới giải thoát được. Đến ngày Rằm tháng Bảy, là ngày Tự Tứ của chư Tăng, hãy vì ông bà cha mẹ bảy đời hay cha mẹ hiện tại, vì những người đang trong vòng khổ ách, sắm sửa nhiều thứ thức ăn, các thứ trái cây, hương đèn, vật trải giường nằm, thức ăn ngon nhất đặt vào trong BỒN, cúng dàng lên chư Tăng. Vì có đầy đủ giới pháp thanh tịnh, nên công đức của các Ngài thật vô bờ bến. Ai cúng dàng lên chư Tăng thì cha mẹ cùng ông bà không còn khổ ách, người sống đương thời tăng thêm tuổi thọ, người mất được vãng sinh cõi Tịnh độ, giải thoát khỏi luân hồi khổ đau.

Nhờ sự thành tâm khẩn thiết của người con hiếu hạnh, cùng với sức mạnh vạn năng của công đức tu hành, một lời nhất tâm chú nguyện của chư Tăng, hợp cùng nhịp điệu tâm thức ăn năn hối cải của bà Thanh Đề, và sức thần lực cảm ứng nhiệm mầu của chư Phật gia hộ, tội căn của bà Thanh Đề nhanh chóng tiêu trừ, phúc đức tăng trưởng, bà được sinh về cõi trời hưởng phúc lạc.

Từ đó Đức Phật dạy rằng, ai muốn báo hiếu cha mẹ, đến ngày Rằm tháng Bảy nếu ai phát tâm cúng thập phương Tự tứ Tăng chúng để cầu nguyện, cha mẹ hiện tiền sẽ được sống lâu, không bệnh, không khổ, còn cha mẹ, ông bà quá thế sẽ thoát khỏi cảnh khổ địa ngục, ngã quỷ mà sinh vào cõi lành hưởng nhiều phúc báu hay vãng sinh về cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5268311
Số người trực tuyến: