Đại Lễ Cầu Nguyện Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa Trường Thọ (Hồ Tây ngày 14/06/2016) | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đại Lễ Cầu Nguyện Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa Trường Thọ (Hồ Tây ngày 14/06/2016)

Đại Lễ Cầu Nguyện Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa Trường Thọ 
(Hồ Tây ngày 14/06/2016)
 
Nghi thức thỉnh cầu bậc Thầy trường thọ

Nghi thức thỉnh cầu chư Phật trụ thế hay còn gọi là thỉnh cầu bậc Thầy trường thọ xuất phát từ thời Đức Phật Thích Ca. Năm Đức Phật 80 tuổi, Ma vương hiện xuống thỉnh Phật nhập Niết bàn. Đức Phật im lặng chưa nhận lời. Đối với Ngài chuyện đi, ở hoàn toàn phụ thuộc vào phúc đức của chúng sinh. Một bậc Giác ngộ có thể tuỳ ý kéo dài tuổi thọ vô số kiếp nếu Ngài thấy vẫn còn những chúng sinh có duyên cần độ, hoặc có thể tự tại thị tịch nếu cảm thấy đã mãn duyên. Mỗi lần Ma vương cung thỉnh Đức Phật đều nói với A Nan (thị giả cận kề của Ngài), thế nhưng do nghiệp chướng của chúng sinh và lực của Ma vương cố tình che lấp nên A Nan đã không nghe thấy gì, vì thế không cung thỉnh Đức Phật trụ thế để cứu độ chúng sinh. Sau ba lần Ma vương cung thỉnh, Đức Phật đã nhận lời nhập Niết bàn. Khi nghe được tin này tất cả đệ tử của Ngài đều vô cùng đau khổ. Nhiều vị A la hán đã vội nhập Niết bàn vì không thể chứng kiến cảnh bậc Thầy của mình thị tịch. Trong số đại đệ tử có người khóc lóc đến trước Phật đỉnh lễ cầu thỉnh Ngài đừng nhập Niết bàn. Đức Phật xót thương hứa khả trụ lại thế gian ba tháng nữa. Nghi thức thỉnh cầu các bậc Thầy trụ thế dài lâu bắt đầu từ đó. Đây cũng là một pháp tu quan trọng trong mười hạnh Phổ Hiền. Như vậy thỉnh cầu các bậc Thầy trụ thế là pháp tu cần yếu mà tất cả chư Bồ tát đều thực hành. Ngay cả Bồ tát Phổ Hiền là một vị Pháp thân Bồ tát tiêu biểu cho trí tuệ hậu đắc cũng vẫn tinh tiến tu tập công hạnh này. Đối với hàngPhật tử sơ cơ như chúng ta thì pháp này lại vô cùng quan trọng và cần thiết. Đặc biệt đối với các hành giả thực hành Mật thừa - Kim Cương thừa, thì vai trò của bậc Thượng sư lại càng quan trọng hơn.Vì vậy việc thỉnh cầu một bậc Thầy Giác ngộ trụ thế là một công hạnh tối cần thiết và không thể nghĩ bàn. Đức Phật từng dậy rằng, trong tất cả những lời nguyện cầu, lời thỉnh cầu vị Thầy trường thọ là thù thắng nhất. Bởi vì trong thời đại này sự hiện diện của một Bậc Thầy giác ngộ là chỗ tựa nương đáng tin cậy duy nhất cho vô số chúng sinh.Chỉ nhờ sự hướng đạo của các Ngài chúng ta mới có thể tinh tấn tu tập thực hành mà không sợ lạc đường tà, cũng như nương vào tâm từ bi và trí tuệ của Ngài mà chúng ta có thể vững bước tìm về cội nguồn chân hạnh phúc, giác ngộ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4693741
Số người trực tuyến: