Đức Liên Hoa Sinh dạy cần làm gì khi đi lạc vào ý niệm tính không | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Liên Hoa Sinh dạy cần làm gì khi đi lạc vào ý niệm tính không

Trong Hang Động Lớn vùng Samye Chimphu, Đức Liên Hoa Sinh đã ban truyền trọn vẹn Tứ quán đỉnh (*) cho Đức Vua Trisong Deutsen cùng công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen. Vào lúc đó nhà vua và công chúa đã thấy những dấu hiệu thành tựu kỳ diệu của sự thực hành. Với tâm chí thành tha thiết, họ đã cúng dàng lên Đức Liên Hoa Sinh lời thỉnh cầu này: “Xin hãy lắng nghe, hỡi đạo sư vĩ đại! Xin hãy giải thích chi tiết ý nghĩa của việc chỉ ra tự tính tâm của một người là Pháp thân, khi ban truyền tất cả 4 quán đỉnh (*) trong sự trọn vẹn”.

Đức Liên Hoa Sinh khai thị rằng:

Hãy nghe đây, Nhà Vua và Tsogyal. Thông thường, mọi sự trải nghiệm cái thuộc về sinh tử và Niết bàn là sự hợp nhất của sắc tướng và tính không, trong khi bản chất rỗng rang là vượt trội. Toàn thể thế giới này - ở trên, ở dưới và trong 4 hướng chính Đông Tây Nam Bắc và các hướng phụ - thì ở trong sự rộng mở trống rỗng của hư không. Ở giữa, đất, đá và núi, tất cả thì hoại diệt và trở nên trống rỗng vào lúc cuối. Các chu kỳ của mặt trăng và sự thay đổi biến thiên của 4 mùa cũng là những dấu hiệu của việc trở nên trống rỗng.

Mọi chúng sinh và các dạng thức sống được sinh ra và chết đi như nhau. Hãy so sánh tới những chúng sinh có được một thân vật lý, một sự vĩ đại hơn những người không có. Hơn nữa, việc đạt được Niết bàn nghĩa là trở nên được giải thoát bên trong pháp giới hư không của tính không. Trong cách này, mọi sự trở nên rỗng rang, và như vậy, mọi thứ xuất hiện và hiện hữu là trạng thái của tính không. Vì vậy, đừng bị gắn kết và bám chấp vào nhị nguyên. Không cần phải bị bám chấp vào bất kỳ điều gì hết cả, mà hãy an trụ trong tính tương tục, tiếp diễn không ngừng của trạng thái tỏa khắp toàn triệt vĩ đại của việc chứng ngộ tính không, cái không thuộc vào phạm trù nào hết.

Hãy để yên trong trạng thái tự do khỏi những cấu trúc, tạo dựng tinh thần.

Hãy chắc chắn rằng tính không là bản chất của hầu hết các giáo huấn. Từ vô thủy, đó là phẩm chất đặc biệt của cái thấy có chủ ý. Nếu con thất bại, lầm lạc để hiểu ý nghĩa của tính không, con sẽ đưa bản thân mình vào sự chấp chặt các đối tượng được nhận thức của  6 căn và tiếp tục lang thang trong vòng sinh tử. Nếu con có được thành tựu sự xác quyết về tự tính của tính không, con sẽ làm gián đoạn, ngưng lại dòng chảy của sinh tử, và sự che mờ, ngụy tạo này hoàn toàn được tịnh hóa.

Mặt khác, nếu không phải là tính không thực sự, con lại đi lạc vào ý niệm của tính không, hoặc sai lầm, thất bại để hiểu trạng thái bình đẳng và thay vào đó lại xao lãng vào một trạng thái giải đãi thì không có sự lạc đường nào tồi tệ và xấu xa hơn sự hiểu làm tính không như vậy. Vậy phải nhờ vào một bậc thầy giác ngộ với các huấn thị thâm sâu, và sự tinh tấn, bền bỉ trong thực hành.

Ngài đã nói như vậy.

(Lược trích ấn phẩm: “Những kho tàng từ chỏm núi bách xù”

Nguyên tác: “Treasures From Juniper Ridge”

Tác giả: Erik Pema Kunsang)

Chú thích:

(*) Bốn quán đỉnh bao gồm:

- Quán đỉnh Bình: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Thân và thành tựu Hóa thân

- Quán đỉnh Bí mật: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Khẩu và thành tựu Báo thân

- Quán đỉnh Trí tuệ: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Ý và thành tựu Pháp thân

- Quán đỉnh Ngữ tôn quý: giúp tịnh hóa các ám chướng Khí vi tế và thành tựu Thể tính thân.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3048817
Số người trực tuyến: