Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 06-08-2020
Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: “Trong 49 năm ta chưa hề nói một lời nào”, trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài dạy: “Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật”, hay trong Kinh Lăng Già: “Ta từ đêm được Chính giác tối thượng cho đến đêm nhập Niết bàn, trong khoảng thời gian ấy, chưa hề thuyết một chữ nào, cũng chưa từng đã thuyết hay sẽ thuyết. Không...
Được viết: 06-06-2020
Phẩm chất quan trọng đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị khi bắt tay vào thực hành, đó là sự trưởng dưỡng động cơ Bồ đề tâm. Chúng ta nên phát triển cảm giác yêu thương và từ bi mạnh mẽ đến tất cả chúng sinh, sự nhiệt tâm cùng cảm giác hứng khởi và sự tập trung vào pháp môn thực hành cũng như sự lân mẫn và gần gũi với các bậc Thượng Sư giác ngộ hay...
Được viết: 06-05-2020
Hôm nay mùng 5/6/2020 (lịch Kim Cương thừa ngày 15/4) là ngày hi hữu cát tường để kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống Phật giáo vùng Himalaya và các quốc gia Đông Nam Á, ngày rằm tháng tư theo tiếng Tạng gọi là Duchen Ngazom, tức là ngày hợp nhất 5 sự kiện cát tường để tôn vinh 5 công hạnh vĩ...
Được viết: 06-04-2020
Nền tảng của Hòa hợp là từ bi, trí tuệ, và bình đẳng. Muốn có từ bi chúng ta phải có sự hiểu biết, có sự cảm thông chia sẻ mới có thể dễ dàng chấp nhận, tha thứ cho nhau. Người có thể sống hòa được là người có trí tuệ, bởi hòa hợp là tinh thần tỉnh thức, biết thấy, hiểu được và sống được với nghĩa của Vô ngã, gạt bỏ được sự ích kỷ của bản ngã để...
Được viết: 06-02-2020
Sau khi đã đón nhận quán đỉnh, cũng có nghĩa là đón nhận sự gia trì, bạn đã được dẫn nhập vào pháp tu, và giờ bạn sẽ phải thực hành pháp tu để viên mãn các tâm nguyện giác ngộ. Chúng ta cần thực hành về Đức Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara một cách miên mật để phát triển công hạnh yêu thương, để đón nhận ân phúc gia trì giải thoát. Có ba điểm khởi đầu...
Được viết: 05-30-2020
Điều phục tâm là cốt tủy tu tập theo giáo pháp Đức Phật. Tâm phải được huấn luyện như luyện ngựa, luyện voi cho đến khi thuần thục. Bởi Ngài dạy rằng tâm chúng ta rất hoang dại, vì chúng ta không thể kiểm soát được nó. Các hoạt động dù tốt hay xấu đều là sự phóng chiếu của tâm. Tôn chỉ của Phật giáo Nguyên Thủy là “tránh hết thảy ác”, còn của Phật...
Được viết: 05-29-2020
Phương cách chúng ta thực hành về Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara sẽ tăng tiến theo bốn cấp độ từ đơn giản cho đến tinh xảo. Mỗi phẩm chất chúng ta trưởng dưỡng sẽ phù hợp và tương ứng với một cấp độ thực hành. Chính vì vậy, chúng ta rèn luyện tâm mình để nhìn Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một hiện thân của tất cả phẩm chất giác ngộ, những công...
Được viết: 05-26-2020
Trong pháp thực hành Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, Đức Tara nêu biểu tất cả các đối tượng quy y. Nói theo cách khác, tất cả các bậc thắng giả - tất cả chư Phật và chư Bồ tát – đều được nêu biểu bằng sắc tướng Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, bậc thực sự là hiện thân của Phật Mẫu Bát Nhã. Thân của Ngài là Tăng Bảo, Khẩu của Ngài là Pháp Bảo, và tâm Phật...
Được viết: 05-24-2020
Tháng Tư theo lịch Kim Cương thừa có ba ngày lễ quan trọng để tri ân Đức Phật, người đã chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại (Đức Phật đản sinh, Đức Phật đạt Giác Ngộ và Đức Phật nhập Niết Bàn). Ánh đạo vàng của Ngài đã ban trải khắp muôn nơi giải thoát vô số hữu tình đau khổ để chứng đạt cội nguồn chân hạnh phúc. Năm 2020, tháng Phật đản...
Được viết: 05-22-2020
Bài thiền Từ tâm Bài thiền Từ tâm là một cách để tạo dựng sự gần gũi trước tiên với bản thân và sau đó là với những người khác. Đức Phật đã biết rất rõ những lợi ích dồi dào của bài thiền này và Ngài dạy rằng: Bạn sẽ dễ ngủ hơn. Bạn sẽ thức giấc dễ hơn. Bạn sẽ có những giấc mơ đẹp. Mọi người sẽ yêu quý bạn. Chư Thiên và các loài vật sẽ yêu...

Trang