Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 11-26-2017
Hôm nay là ngày mùng 8 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía đức Phật Dược Sư (tiếng  Phạn là Vaidurya Buddha Raza). Quy y đức Phật Dược Sư, vô số chướng ngại của bạn trong 30 kiếp sẽ được tịnh hóa, khi lâm chung được giải thoát. Tất cả bất thiện nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục nằm dưới vô ngàn xác chết sẽ được giải thoát. Thất...
Được viết: 11-22-2017
Nhiều loài vật không nghe được chân ngôn, nhưng để thực hành giải thoát khỏi kiếp sống luân hồi, chúng chỉ cần đi nhiễu xung quanh một biểu tượng linh thiêng như tượng Phật hay Bảo tháp, thậm chí ngay cả khi chúng hành động một cách vô thức. Bởi các biểu tượng linh thiêng này đều có uy lực giải thoát vô cùng mạnh mẽ. Chỉ bằng việc chiêm bái, nghe...
Được viết: 11-21-2017
Trong đạo Phật, Bồ đề tâm là mong nguyện chứng đạt quả vị Bồ tát để giúp đỡ hết thảy chúng sinh. Tự tính của Bồ đề tâm chính là tâm Từ bi. Điều làm Bồ đề tâm trở nên vi tế là vì nó hàm ý sự phát triển của Trí tuệ (tiếng Phạn là Prajna - bát nhã). Không có Trí tuệ Bát nhã đó thì lòng Từ bi không hoàn chỉnh. Khi đó, chúng ta có thể thực lòng muốn...
Được viết: 11-20-2017
Trong Kim Cương thừa có vô số phương tiện thiện xảo với tâm nguyện muốn lợi lạc cho những chúng sinh có căn cơ khác nhau, nên cũng có vô số pháp thực hành như cầu nguyện trường thọ, sức khỏe qua pháp tu Đức Di Đà, cầu nguyện của cải qua pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên Zambala, cầu nguyện tịnh hóa nghiệp chướng qua pháp tu Kim Cương Tát Đỏa... Tại...
Được viết: 11-17-2017
Do nghiệp lực, chúng ta mỗi người đều có một thọ mạng, và khi nó chấm dứt, thực sự vô cùng khó khăn để kéo dài đời sống. Tuy vậy, một người đã kiện toàn thực hành Sáu Yoga của Naropa có thể vượt cả giới hạn ấy, và thực sự kéo dài được thọ mạng. Các Yoga này chủ yếu liên quan đến nhận thức, hay sự thấu hiểu về thân vi tế bên trong mỗi chúng ta gồm...
Được viết: 11-16-2017
Trong Pháp Hội trên cung trời Đao Lợi, có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch cùng Ðức Phật rằng: "Nay con nghe Ðức Thế Tôn tán thán Ðịa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghì như thế, con trông mong Ðức Thế Tôn lại vì những chúng sinh trong thời Mạt Pháp ở đời sau, mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Ðịa Tạng Bồ...
Được viết: 11-15-2017
Sự thật căn bản của vạn pháp, cho dù thuộc về nội tâm như các xúc tình phiền não và trạng thái của tâm, hay thuộc về ngoại cảnh như cỏ cây hoa lá,… tất cả đều nằm trọn vẹn trong cùng một phạm trù vĩ đại là "Tự tính tâm". Giả sử một người chưa từng nếm vị của đường hỏi người khác vị đường như thế nào. Câu trả lời có thể là “nó rất ngọt”. Nhưng vị...
Được viết: 11-14-2017
Danh hiệu của Đức Phật Thích Ca bao gồm cả hai khía cạnh Từ bi và Trí tuệ. Là đệ tử của Phật chúng ta phải thừa hưởng được gia tài Ngài để lại cho chúng sinh. Đó chính là kho báu của năng lực Từ bi và Trí tuệ. Gia tài ấy ai cũng có nhưng do chúng ta quên mất cách dùng nên vẫn mãi mắc mớ, loanh quanh trong vòng luân hồi đau khổ. Bồ Đề Đạo tràng,...
Được viết: 11-12-2017
Cúng dàng đèn bơ là cúng dàng mãnh liệt nhất bởi lẽ ánh sáng của chúng tượng trưng cho trí tuệ. Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi điều bất toàn của đôi mắt vô minh và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật. Khi thiền định về ánh sáng của ngọn đèn bơ, trẻ được học về tầm quan trọng của việc cúng dàng ánh sáng lên Đức Phật và...
Được viết: 11-09-2017
Thực tế cuộc sống thường bị che khuất khỏi tầm mắt chúng ta. Như một đám mây đen che phủ trăng tròn trong đêm, hay những gợn sóng mặt hồ khiến chúng ta không thể nhìn thấy đáy nước, những phiền não trong lòng ngăn cản chúng ta nhận ra chân lý cuộc sống. Chúng ta luôn tìm kiếm dục lạc tầm thường và kháng cự những gì mình không thích. Bởi vậy mà...

Trang