Hiểu đúng về 3 khía cạnh của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để thành tựu pháp tu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hiểu đúng về 3 khía cạnh của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để thành tựu pháp tu

Để có thể thành tựu được pháp tu về Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, bạn cần hiểu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara có 3 ý nghĩa: bên ngoài, bên trong và bí mật. Có thể nói Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara với từng khía cạnh bên ngoài, bên trong và bí mật có thể giúp bạn dần dần khám phá ra Phật tính vốn sẵn đủ bên trong mỗi người. 

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bên ngoài có thể là bậc Thượng Sư trong hình tướng người, song hình tướng này có thể rất xa cách bởi sự phân biệt như mình là người Trung Hoa, Thượng Sư lại là người Ấn Độ, rất nhiều khái niệm kiểu như vậy có thể nảy sinh. Cho dù chúng ta đều mang chung hình tướng người, song do khái niệm nhị nguyên nên giữa chúng ta có sự phân biệt: Thượng Sư của mình đến từ nơi này, Ngài là bậc Toàn tri, Ngài cao lớn hoặc thấp bé… vô số khái niệm như vậy. Đối với Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bên trong, chúng ta bớt đi những suy nghĩ theo cách này, không cho rằng Ngài đẹp hay không đẹp, ưa nhìn hay khó coi, những điều vô nghĩa như vậy sẽ không phát khởi. Như vậy là khái niệm nhị nguyên đã bớt dần đi. 

Vì vậy trong Kim Cương Thừa, chúng ta luôn nhấn mạnh tới việc quán tưởng Thượng sư là Phật, để tâm chúng ta bớt nảy sinh khái niệm. Trong bất cứ pháp thực hành Kim Cương Thừa nào, chúng ta đều quán tưởng bậc Thượng Sư bất  khả phân với Phật, Ngài luôn tan thành ánh sáng và hòa nhập vào trong tâm hành giả. Rồi sau đó chúng ta an trụ trong tự tính tâm. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu ra rằng theo tục đế chúng ta có thể nói điều này tốt, điều kia xấu, đây là vui, kia là buồn, nhưng xét theo chân đế, vạn pháp đều là sự tạo tác của tâm, và tự tính chân thật của tâm vốn bản lại vô nhiễm mọi khái niệm nhị nguyên, và trạng thái đó chính là tự tính Tara – hay trong Đại thừa chúng ta gọi là Phật tính.

Tự tính tâm của chúng ta siêu việt mọi khái niệm nhị nguyên, tâm vốn tự nhiên trong sáng và đó chính là Phật tính tối thượng. Để có thể nhận ra được chân lý này, chúng ta cần thực hành hòa tan Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara vào chính mình, hoặc cũng có thể hòa tan chính mình vào Bản tôn, hai cách lựa chọn này đều đúng Pháp.

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bên ngoài

Bên ngoài tức là những sắc tướng khác nhau. Phần sắc tướng bên ngoài nêu biểu cho phẩm hạnh, sự chứng ngộ và công hạnh khác nhau của một vị Phật và cũng chính là công hạnh còn tiềm ẩn, bị vô minh che phủ nơi chính mỗi người. Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara  bên ngoài chính là Thượng Sư trong hình tướng loài người hay là Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trong lịch sử mà bạn đã biết qua các hình ảnh.

Nói về Đức Phật Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara trong lịch sử, vô số kiếp trong một cảnh giới khác, có một công chúa tên là Yeshe Dawa. Nhờ sự học và trí tuệ của mình, nàng có lòng tin kiên cố với Ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Nàng thấu hiểu đời sống bất như ý của bản chất luân hồi, do vậy nàng quyết định giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Do thấu hiểu tất cả chúng sinh cũng giống như mình đều muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ nên Công chúa Yeshe Dawa đã trưởng dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương hướng về mỗi chúng sinh. Nàng không thích lối sống xa hoa trong cung điện vàng ngọc, và đã phát lời nguyện dẫn dắt hướng đạo cho hàng nghìn chúng sinh trên con đường giải thoát mỗi ngày trước bữa ăn sáng, cho hàng nghìn chúng sinh trước bữa ăn trưa, và thậm chí nhiều hơn nữa trước khi đi ngủ. 

Vì nhân duyên này, công chúa được tôn xưng là Arya (Bậc tôn quý) có nghĩa là Ngài có thể chứng ngộ trực tiếp bản chất của thực tại và danh xưng đó biểu lộ các hạnh nguyện giải thoát của Ngài.  Một bậc lãnh tụ tâm linh của thời đó đã khuyên: Công chúa hãy cầu nguyện để tái sinh làm thân trượng phu. Nhưng công chúa Yeshe Dawa đã phát nguyện thành tựu giác ngộ trong thân người nữ và còn liên tục hóa thân trở lại trong hình tướng nữ nhân để cứu độ hữu tình. Dù cho chúng ta là thân nam hay nữ thì Đức Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara lịch sử là tấm gương cho chúng ta. Giống như mọi hữu tình, Ngài cũng là một chúng sinh bình thường, có những vấn đề căng thẳng và tình cảm phiền não. Nhưng nhờ tu tập Phật pháp rèn luyện tâm linh nên Ngài đã đạt được toàn giác. 

Giống như vậy, nếu chúng ta thực hành giáo pháp với niềm tinh tấn hỷ lạc, chúng ta có thể được thành tựu giác ngộ như Ngài. Mỉm cười từ mẫn với chúng ta, Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara nói: “Nếu Ta có thể thực hành thành tựu thì các con cũng có thể thực hành viên mãn mọi tâm nguyện như thế”. Bởi vậy, câu chuyện về Ngài là tấm gương sách tấn lớn lao đối với mỗi chúng ta trên con đường tu tập.

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu bên trong

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu bên trong chính là tình yêu thương, lòng bi mẫn, là Bồ đề tâm, sự giác ngộ. Bởi vậy chúng ta không chỉ quán tưởng một hình ảnh màu sắc trắng, đỏ, vàng mà thực sự phải cảm nhận, trải nghiệm sự rung động, truyền cảm của tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ bên trong sắc thân vị Phật đó. Khi trải nghiệm được phẩm chất bên trong sắc thân một vị Phật là lúc chúng ta trải nghiệm được nội tâm, vì Phật mà chúng ta quán tưởng không là gì khác ngoài trải nghiệm nội tâm nơi mình.

Đức Phật Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara bí mật

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bí mật, không là gì khác mà chính là tự tính tâm không tạo tác của chúng ta. Trong Kinh điển như Kinh Lăng Già gọi là Chân như hay tính Kim Cương, Bản lai diện mục, Chủ nhân ông Tên gọi không quan trọng, điều quan trọng là hành giả phải trải nghiệm được tự tính ở nơi mình, còn những xúc tình chúng ta theo đuổi, vọng tưởng phân biệt nhị nguyên, đấy là bản chất sinh diệt mà từ trước đến nay mình lầm nhận nên đau khổ.

 

Hãy phát khởi Bồ đề tâm vì lợi ích hết thảy chúng sinh, cùng thực hành chuyên tu cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn, bệnh tật và khơi dậy, trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha trong mỗi chúng ta.

Quý vị tải Tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

 

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3232031
Số người trực tuyến: