Kinh Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Phật

Được viết: 04-17-2016
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH H.T Thích Trí Thủ   Chân thành tán thán ghi nhận công đức các vị: Trí Siêu, Nguyên Chứng, Nguyên Giác và Nguyên Thanh, những vị đã đóng góp tích cực cho tập sách, bằng sự sưu tầm, sao chép, bổ túc các tư liệu văn bản, cùng là tham gia ý kiến về một số chi tiết khác nhau giữa các văn bản. Nguyện hồi hướng công đức...
Được viết: 04-17-2016
Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2 : giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh và những gì làm chướng sự giác ngộ. Tứ Niệm Xứ khai tuệ minh sát, cần thấm vào 4 oai nghi, hiện hình trong 3 nghiệp thân miệng ý. Tâm chúng ta phải là tấm gương luôn luôn giác...
Được viết: 04-15-2016
Kinh Kim Cang và Phẩm Phổ Môn Dịch giả: Tỳ Kheo Thích Giác Quả (Nguồn: NXB Thuận Hóa)  
Được viết: 04-15-2016
Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau.   Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết pháp của Ngài. Ngài giảng dạy bằng lời nói chứ không viết sách. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thời các vị đại...
Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI “PHẬT THUYẾT VU LAN BỒN KINH” Giảng sư Thanh Nguyên giảng tại Niệm Phật đường Linh Nham Sơn, Tô Châu - Trung Quốc   Việt dịch: Nữ Ns. Liên Nghiêm     Kinh “Vu lan bồn” là một bộ “Hiếu kinh” trong Phật giáo, cũng có thể nói là “kinh Báo Ân”, báo đáp ân đức cha mẹ. Ai sinh ra trên đời này mà không có cha mẹ? Ðã có cha mẹ thì cần...
Được viết: 04-14-2016
KINH VÔ LƯỢNG THỌ   Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải   Việt dịch: Hòa thượng Thích Tuệ Đăng   TỰA   Giáo lý Đấng Thế Tôn trải qua hơn 2.500 năm đến nay vẫn còn có công năng thù thắng siêu việt, đánh bạt nghiệp chướng phiền não cứu thoát chúng sinh khỏi trầm luân trong vũng lầy sinh tử. Đối với người con Phật chân chính, thành tâm cầu Đạo...
Được viết: 04-14-2016
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa huyền tán" Việt dịch: Cố Hòa thượng Thích Chân Thường Biên soạn: Giáo sư Trương Đình Nguyên (Nguồn: NXB Tôn giáo)
Được viết: 04-14-2016
  KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt nghĩa: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành   QUYỂN THƯỢNG   PHẨM THỨ NHẤT THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI   Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, tại cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết Pháp. Lúc ấy, không...
Được viết: 04-14-2016
Từ Bi Thủy Sám Pháp Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch Giả: HT. Huyền Dung Nguồn: www.quangduc.com 
Được viết: 04-14-2016
  TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Việt dịch: HT Thích Trí Quang   I/ LỜI GHI Dịch sách này tôi cố dùng câu 4 chữ là để dễ tụng. Dẫu rằng như thế có chỗ hơi thừa, có chỗ hơi thiếu, có chỗ phải vụng. Trí Quang II/ TIỂU DẪN Thủy sám là tên tắt, do chính tác giả dùng trong văn. Tên tắt này gọi đủ là Từ bi thủy sám pháp. Sám pháp, gọi tắt là sám, nghĩa là...

Trang