Tụng kinh sám hối trong khóa lễ cầu an - Điều không thể thiếu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tụng kinh sám hối trong khóa lễ cầu an - Điều không thể thiếu

Các bài kệ sám hối được sử dụng trong các khóa lễ nhằm mục đích biểu đạt tâm nguyện được tịnh hóa ác nghiệp của những người con Phật trước chư Phật, Bồ tát để được đón nhận trọn vẹn ân phúc gia trì. Mỗi bài sám mang ý nghĩa đặc trưng cho từng khóa lễ kỷ niệm quan trọng trong năm. Chẳng hạn, lễ Phật đản không thể thiếu bài sám Khánh đản, lễ Vu lan luôn luôn tụng bài sám Vu lan, lễ Thành đạo cũng có bài sám Thành đạo. Bên cạnh đó, các bài sám bao giờ cũng gắn liền với mục đích của khóa lễ, ví dụ Lễ cầu an thì tụng sám cầu an, lễ cầu siêu phải tụng sám cầu siêu.  Nghi thức sám hối theo Kinh Từ bi Thủy sám là một phần không thể thiếu trong Khóa lễ cầu an đầu năm Kỷ Hợi 2019 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới Quý vị duyên khởi của bộ Kinh Từ bi Thủy sám do Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư trước thuật.

Thuở về chiều vua Đường Ý Tôn có một vị quốc sư hiệu là Ngô Đạt, tên là Tri Huyền, lúc chưa hiển đạt, ngài thường gặp gỡ một nhà sư ở đất Kinh Sư trong một ngôi chùa nọ. Nhà sư ấy bị mắc bệnh ca ma la (bệnh cùi) ai cũng gớm, chỉ có ngài Tri Huyền là thường gần gũi hỏi han, không hề nhàm chán. Nhân khi chia tay, nhà sư vì quá cảm khích phong thái của ngài Tri Huyền mới dặn rằng:

- Sau này ông có nạn chi nên qua núi Cửu Lũng tại Rành Châu đất Tây Thục tìm tôi và nhớ trên núi ấy có hai cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ.

Sau đó ngài Ngộ Đạt quốc sư đến ở chùa Ấn Quốc thì đạo đức của ngài càng vang khắp. Vua ý Tôn thân hành đến pháp tịch nghe ngài giảng đạo. Nhân đó vua mới ân từ rất hậu cho ngài cái pháp tọa bằng gỗ trầm hương và từ đó trên đầu gối của ngài bỗng nhiên mọc mụn ghẻ tựa như mặt người, đau nhức khôn xiết! Ngài cho mời tất cả các bậc danh y, nhưng không ai chữa được. Nhân ngài nhớ lời dặn trước bèn đi vào núi mà tìm.

Trên đường đi, trời đã mờ tối, trong khoảng âm u mây bay khói toả mịt mù, ngài nhìn xem bốn phía, bỗng thấy dạng hai cây tùng mới tin rằng lời ước hẹn xưa không sai. Ngài liền đến ngay chỗ đó, quả nhiên thấy lầu vàng điện ngọc lộng lẫy nguy nga, ánh quang minh chói rọi khắp nơi. Trước cửa nhà sư đang đứng chờ đón ngài một cách thân mật.

Nhân ở lại đêm, ngài Ngộ Đạt mới tỏ hết tâm đau khổ của mình, nhà sư ấy nói:

- Không hề gì đâu, dưới núi này có một cái suối, sáng ngày rửa cái mụn ấy khoẻ ngay.

Mờ sáng hôm sau một chú tiểu đồng dẫn ngài ra ngoài suối. Ngài vừa bụm nước lên rửa thì mụn ghẻ kêu lên:

- Đừng rửa vội. Ông học nhiều biết rộng đã khảo cứu các sách cổ kim mà có từng đọc đến chuyện Viên Áng giết Tiều Thố vậy? Thố bị chém ở chợ phía đông oan ức biết chừng nào. Đời đời tôi tìm cách báo thù ông, song đã mười kiếp ông làm bậc cao tăng, giới luật tinh nghiêm, nên tôi chưa tiện bề báo oán được. Nay vì ông được nhà vua quá ưa chuộng nên khởi tâm danh lợi làm tổn giới đức, tôi mới báo thù được ông. Nay nhờ ngài Ca Nặc Ca tôn giả lấy nước pháp Tam muội rửa oán cho tôi rồi, từ nay trở đi tôi không còn báo oán cho ông nữa.

Ngài Ngộ Đạt nghe qua hoảng sợ liền vội vàng bụm nước dội rửa mụn ghẻ làm nhức nhối tận xương tuỷ, chết giấc hồi lâu mới tỉnh. Khi tỉnh lại thì không thấy mụn ghẻ ấy nữa. Nhân đó ngài mới biết thánh hiền ẩn tích kẻ phàm tình không thể lường được. Ngài muốn trở lên lạy tạ vị sư, nhưng ngó ngoảnh lại thì ngôi bảo điện kia đã biến mất tự bao giờ. Vì thế ngài bèn lập một cái thảo am ngay chỗ ấy và sau trở thành một ngôi chùa. Đến năm Chí Đạo triều nhà Tống mới sắc hiệu là “Chi Đức Thiền Tự”. Có một vị cao tăng làm bài kí sự ghi chép việc này rõ ràng.

Duyên khởi bộ Kinh Từ bi Thủy sám pháp

Khi đó ngài Ngộ Đạt nghĩ đến nỗi oan trái đã bao đời nếu không gặp được thánh nhân thì do đâu khỏi được? Vì cảm niệm cái ơn tế độ lạ lùng ấy, ngài mới thuật ra pháp sám này để mai chiều lễ tụng, sau đó truyền bá khắp thiên hạ.

Nghĩa chính của bài văn này là lấy nước Tam muội rửa sạch nghiệp oan khiên nên mới đặt là Thuỷ Sám. Lại ngài Ngộ Đạt cũng vì cảm điềm dị ứng của đức Ca Nặc Ca nên dùng tên ấy mà đặt cho bộ Sám văn này để đền đáp cái thâm ân kia.

Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt

Tội diệt tâm không cả hai đều hết

Nguyện nghiệp chướng báo chướng,

Phiền não chướng, ba chướng tiêu trừ.

Nguyện Tân duyên, Cựu duyên,

Oan trái duyên, mọi duyên giải thoát.

(Trích Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp

Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư

Dịch Giả: HT. Thích Huyền Dung)

THÔNG BẠCH CHƯƠNG TRÌNH KHÓA LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM KỶ HỢI 2019 TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin trân trọng thông báo tới Quý Phật tử gần xa chương trình khóa lễ Cầu an đầu năm Kỷ Hợi 2019 do chư ni Tây Thiên tổ chức như sau:

Địa điểm: ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian: Chủ nhật ngày 17/03/2019, tức ngày 12/02 năm Kỷ Hợi

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Buổi sáng: Đại lễ Cầu an đầu năm

- 8h30: Đại chúng vân tập, dâng hương, lễ Phật tiểu sám hối. Phật tử Tác bạch xin thỉnh lập đàn Cầu an.

- Thỉnh Thầy giảng pháp về ý nghĩa Đại lễ Cầu an.

- Mở đầu khóa lễ Thiên cúng Tôn thắng Phật mẫu Namgyalma

- Tụng kinh sám hối Từ bi Thủy sám

- 12h00: Phật tử nghỉ giải lao ngọ trai.

Buổi chiều

- Tiếp tục khóa lễ Từ bi Thủy sám và Thiên cúng Tôn thắng Phật mẫu Namgyalma.

- Cúng Bum Tshog

- Hồi hướng- Phục nguyện- Hóa sớ cầu an.

Nghỉ giải lao 30 phút

Buổi tối: Đại lễ Tam hợp

- 17h00: Đại lễ kỷ niệm ngày Tam Hợp

- Tụng kinh Thi kệ cuộc đời đức Phật

- Thỉnh Thầy giảng Ý nghĩa Tam Hợp

- Tiểu phẩm “Đức Phật Xuất gia, chuyển Pháp luân, nhập Niết Bàn”.

Xin trân trọng kính mời Quý Phật tử bớt chút thời gian đến tham dự Đại Lễ Cầu an cùng Ni chúng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, mưa hòa gió thuận, pháp giới chúng sinh sớm thoát khổ ái, đồng lên bờ giác.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2457506
Số người trực tuyến: