Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Công đức và đạo hạnh của Hòa thượng Thích Viên Thành mãi tỏa sáng trong...
Với những công lao đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng Thích Viên Thành đã được...
Cảm niệm ân sư
CẢM NIỆM ÂN SƯ Mưa chiều khói nước đượm Hương Sơn Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn Cảnh...
Đức Je Khenpo thứ 68 thị hiện viên tịch
Đức Giáo chủ tiền nhiệm của Bhutan, Je Khenpo thứ 68, Tenzin Doendup Rinpoche đã an nhiên...
Duyên khởi chư Phật thuyết kinh tán thán 21 Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
Có vô lượng chư Phật thuộc nhiều đại kiếp khác nhau. Khởi đầu đại kiếp của chúng ta, có...
Vì sao Guru Yoga chỉ được nhắc đến trong Kim Cương thừa?
Pháp thực hành Guru Yoga chỉ được đề cập trong Kim Cương thừa, không được đề cập tới...
Ma Da Thánh mẫu thỉnh vấn Bồ tát Địa Tạng về những tội báo phải đoạ địa...
Địa Tạng (Bồ tát), tiếng Phạn là Khất Thoa Để Bá Sa (Ksitigarbha), tiếng Hán gọi đủ là...
“Cộng nghiệp” có thể tịnh hoá nương sức cầu nguyện của cả cộng đồng
Theo triết lý đạo Phật, “cộng nghiệp” được tích lũy từ nhiều thế hệ vì tất cả chúng ta đã...
Ngược đãi, sát sinh đều tạo nhân đoạ địa ngục
Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp mà chỉ...
Nguyên tắc chọn nghề để tránh tạo ác nghiệp
Trong xã hội, mỗi người đều có ít nhất một nghề, và dĩ nhiên nghề nào cũng có tạo nghiệp...
Vì sao Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara thị hiện cả sắc tướng An bình và Uy...
Trong Phật giáo Kim Cương thừa, các hành giả thực hành quán tưởng về Bản tôn dựa trên nền...
Hiểu đúng về 3 khía cạnh của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để thành tựu...
Để có thể thành tựu được pháp tu về Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, bạn cần hiểu Đức Phật...
Nếu chỉ cầu gia trì từ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu bên ngoài thì không thể...
Nếu một hành giả Mật thừa cho rằng mình chỉ thực hành để đón nhận sự gia trì, công đức từ...
Tập san
Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3132245
Số người trực tuyến: