Tin tức Nổi bật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin tức Nổi bật

Được viết: 04-30-2022
Tính Không và Từ Bi luôn luôn hợp nhất. Khi bạn thực hành pháp và thiền định thì lòng Từ bi sẽ phát khởi một cách tự nhiên. Tất cả các bạn đều đã nhập vào con đường Bồ Tát Hạnh, đang thực hành và có một số kinh nghiệm trong công hạnh của Bồ Tát. Như vậy bạn đã sử dụng thân người một cách có ý nghĩa. Xin hãy hân thưởng về điều này. Bạn hãy coi tất...
Được viết: 04-29-2022
Pháp tu Nyungney là một trong những pháp tu thù thắng để tịnh hóa nghiệp chướng, tích lũy công đức, khai mở trí tuệ và lòng từ bi hướng đến vạn loài chúng sinh trong sáu cõi luân hồi đau khổ. Đây là một trong những phương pháp thực hành vô cùng quan trọng của Kim Cương Thừa giúp cho hành giả tịnh hóa cả phần thân thể và vật chất. Khi nhịn đói cũng...
Được viết: 04-28-2022
Thông thường, các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo chủ yếu tái hiện lại nội dung của kinh điển. Hội họa Phật giáo thời kỳ đầu thường mô tả lại cuộc đời Đức Phật, nội dung của các bộ kinh và các câu chuyện tiền thân Đức Phật. Bối cảnh và nhân vật trong các tác phẩm nghệ thuật được khắc họa theo quan kiến của đạo Phật tùy thuộc vào truyền thống của...
Được viết: 04-27-2022
Pháp tu Nyungney được truyền từ Bồ Tát Quan Âm, xuống Ngài Atisa, từ Ngài Atisa truyền xuống Tỳ kheo ni Palmo giàu đức hạnh xả ly, người được công nhận là bậc thành tựu trứ danh pháp tu Thiên thủ Thiên nhãn đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney. Tỳ kheo ni Palmo Trong thời quá khứ, có một người vô cùng độc ác nhưng đã có thiện duyên hạnh ngộ...
Được viết: 04-26-2022
Người xưa có dạy: “Hữu vi tuy huyễn, phế bỏ thì đạo nghiệp không thành. Vô vi tuy chân, cố chấp thì trí tuệ chẳng rộng”. Chưa lên bờ đã vội bỏ bè, hẳn kết quả chỉ chết chìm. Chấp không, chẳng chứng chân không, ắt sa đọa luân hồi. Còn chấp có, tin nhân quả, chăm niệm Phật, cầu vãng sinh, thì sen ngọc gió đàn Tây phương hẳn có phần. Cho nên tiên đức...
Được viết: 04-25-2022
Chướng ngại lớn nhất đối với nhiều hành giả sơ cơ là thiếu niềm tin vào sự hiển diện của chư Phật nên dù thực hành lâu năm nhưng sự tiến bộ rất chậm. Không thể phủ nhận rằng nhiều người trong chúng ta rất kính ngưỡng Tam bảo, nhưng trong thực hành, chúng ta cần phải có niềm tin chắc thật rằng các Ngài thực sự tồn tại, các Ngài luôn hiển diện đối...
Được viết: 04-24-2022
Được tôn kính là Bậc Đại giác ngộ của truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, Đức Milarepa từng nói: Phúc đức và thiện căn của mỗi người chính là “tấm visa” - một loại giấy thông hành vô giá giúp chúng ta siêu vượt luân hồi sinh tử. Đức Milarepa Theo Đức Milarepa khai thị: Trong con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con...
Được viết: 04-23-2022
Thay vì để tư duy lấn át, bạn hãy nhường chỗ cho tất cả giác quan cũng như trái tim mình lên tiếng. Bạn chỉ cần rộng mở lòng mình, hít thở và cham chú quan sát thế giới xung quanh, trải nghiệm mọi thứ một cách sâu sắc, từ việc đi dạo trong công viên cho đến ứng phó với đồng nghiệp khó tính bằng lòng kiên nhẫn và một chút cảm thông. Bởi cuộc sống...
Được viết: 04-22-2022
Khi chúng ta nuốt thức ăn, trong quá trình đưa vào cơ thể, thức ăn đó được làm nhỏ, tiêu hóa, đồng hóa, các chất cặn bã được đẩy ra ngoài. Bốn cơ quan chịu trách nhiệm thải các chất thừa là: ruột, thận, phổi và da. Để cho những cơ quan này làm việc tốt, toàn cơ thể phải có một tiềm lực năng lượng đủ lớn mạnh. Hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài...
Được viết: 04-20-2022
Năng lực gia trì của Chân ngôn Chân ngôn theo tiếng Tạng có nghĩa là “Mantra” hay “Bảo hộ tâm”. Trong Thân - Khẩu - Ý giác ngộ của chư Phật, Chân ngôn thuộc về Khẩu Giác Ngộ, là đơn âm hoặc chuỗi âm thanh đầy năng lượng của vị Phật Bản tôn. Ý nghĩa tuyệt đối của Chân ngôn chính là tự tính Phật, là Đại Thủ Ấn. Dưới góc độ tương đối, chân ngôn...

Trang