Tin tức Nổi bật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin tức Nổi bật

Được viết: 11-11-2022
Sớm ngày 11/11/2022 (tức ngày 18/10 theo lịch Kim cương thừa), nhằm ngày vía của Đức Phật Quán Thế Âm, chư Tăng Ni tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã long trọng cử hành Đại lễ Yểm Bảo Tháp Namgyelma Trường thọ. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm và viên mãn, thành tựu dưới sự hướng dẫn của các vị cao Tăng cùng sự tham dự của hàng trăm Phật tử chí...
Được viết: 11-10-2022
Đại Bảo tháp Tây Thiên chính là tháp thờ Phật đầu tiên ở Việt Nam được kết cấu theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa. Điều cốt lõi làm nên sự khác biệt của Bảo tháp Kim Cương thừa so với tháp Phật được xây dựng trước đó chính là việc yểm tháp. “Phật giáo Đại thừa chỉ có truyền thống đặt tượng thờ trong tháp. Ở Kim Cương thừa, việc yểm tháp...
Được viết: 11-09-2022
Đức Tôn Thắng Phật Mẫu còn gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu. Thời Phật tại thế, vua Thiện Trụ nằm mộng thấy có điềm báo sắp chết, khi chết đi sẽ bị đọa vào cõi súc sinh làm chó và lợn tới 7 kiếp, tiếp theo đó sẽ vào địa ngục Vô Gián. Đức vua bèn cầu cứu vua Đế Thích, Đế Thích liền dẫn đến gặp Phật. Đỉnh kế của Phật phóng hào quang tuyên thuyết...
Được viết: 11-08-2022
Mặt trời và Mặt trăng là những biểu tượng quan trọng trong nghệ thuật và thực hành Mật thừa. Trong hệ thống vũ trụ học của núi Tu di, ngọn núi trung tâm được Mặt trời và Mặt trăng bao quanh ở lưng chừng núi, ngang với tầng trời thứ 33. Nếu quy chiếu hệ thống vũ trụ học của núi Tu di ở bên ngoài vào thân vi tế của hành giả, Mặt trời và Mặt trăng...
Được viết: 11-07-2022
Chiều ngày 8/11 sẽ diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần thứ 2 trong năm 2022. Hiện tượng thiên nhiên này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 12 phút, đạt cực đại vào 17 giờ 59 phút và kết thúc vào lúc 20 giờ 56 phút (theo giờ Việt Nam). Theo Phật giáo Kim Cương Thừa, trong thời gian Nguyệt thực, việc thực hành bất kỳ thiện hạnh hoặc tạo ác nghiệp...
Được viết: 11-06-2022
Một bậc Thượng sư Kim Cương thừa nổi tiếng có rất nhiều đệ tử, một ngày nọ có một người đến xin được làm đệ tử của ngài. Bậc Thượng sư hỏi: “Dĩ nhiên ta sẽ chấp thuận, nhưng con có những phẩm hạnh gì?”, người đệ tử đáp: “Dạ thưa, con chẳng có gì cả”. Bậc thượng sư hỏi nhiều lần nhưng vị đệ tử vẫn trả lời như vậy vì anh ta chỉ muốn xin làm đệ tử...
Được viết: 11-05-2022
Thuở xưa lúc Tôn giả Xá Lợi Phất cùng Ngài Tu Đạt  chuẩn bị xây dựng Tịnh Xá ở vườn Kỳ Đà, khi nhìn xuống đất đột nhiên Tôn giả hiện tướng đau thương sầu thảm trên mặt. Ngài Tu Đạt liền hỏi:  - Tôn giả vì sao sắc mặt không vui? Tôn giả đáp rằng:  - Nay ông thấy bầy kiến trong lòng đất này không? Ngài Tu Đạt bảo:  - Dạ thấy. Tôn giả bảo...
Được viết: 11-04-2022
Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Có được thân người rồi mà lại gặp được Phật pháp nữa, đó là phúc nhiều đời của chúng ta. Tuy nhiên Phật pháp rất khó nghe, bởi vì sao? Bởi có nhiều người cả đời không biết đến hai chữ Phật pháp là gì, hoặc có nghe Phật pháp nhưng lại không hiểu, nên nói khó nghe. Phật pháp nói lẽ thật nhưng...
Được viết: 11-03-2022
Sự xuất hiện của Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong cõi Sa bà đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng đã dạy rằng Đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người. Từ Pháp thân, Đức Phật A Di Đà hóa hiện Báo thân là Đức Phật Quan Âm, và Hóa thân là Đức Liên Hoa Sinh. Cũng như vậy, tuy an...
Được viết: 11-02-2022
Không tu tam nghiệp thanh tịnh, tất khó vãng sinh, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể vãng sinh? Liệu điều này có trái lý nhân quả không? Trong Quán Kinh đã dạy: “Hạ phẩm hạ sinh là như có người tạo tội ngũ nghịch, thập ác, làm đủ các việc không lành, do vì ác nghiệp, nên đáng lẽ phải bị đọa vào...

Trang