Chân ngôn Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajna Paramita Heart Mantra) | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chân ngôn Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajna Paramita Heart Mantra)

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bản Kinh do Đức Thế Tôn thuyết mà điều đầu tiên Ngài nói đến chính là vị Bồ tát Quán tự tại tức Quán Thế âm do hành trì một cách thâm sâu phép Bát nhã Ba la mật mà thấy chân tướng của các pháp và đạt được vị quả bồ đề. Các chư Phật ba đời đều nương vào pháp Bát nhã Ba la mật đa để đạt đến giải thoát và giác ngộ, tức chứng được quả vô thượng bồ đề. Ngài khuyên mọi người con Phật hãy mau mau tu chứng vì kinh và chân ngôn Bát nhã là diệu dụng cứu cánh, giúp người tu hành mau lên bờ giác.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới Quý Phật tử phần trì tụng Chân ngôn Bát Nhã Ba La Mật Đa vô cùng thù thắng này.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930199
Số người trực tuyến: