Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 11-29-2022
Ăn chay là một thói quen ăn uống phổ biến gần gũi với tinh thần từ bi của Phật giáo. Các bậc thầy cũng khai thị: Con người vốn là loài ăn rau chứ không ăn thịt; và khuyên các Phật tử nên phát nguyện ăn chay trường để không vay nợ phần máu thịt của chúng sinh. Chỉ cần chúng ta vĩnh viễn dứt trừ ăn thịt, quyết không có ý niệm tổn hại...
Được viết: 11-26-2022
Chúng ta tư duy về nghiệp, hay vô minh nghiệp chính là nhân và khổ là quả. Do tham, sân, si chúng ta tạo nên thiện nghiệp và ác nghiệp, và nhân của thiện nghiệp và ác nghiệp lại là nhân của 6 đạo luân hồi. Nhiều người hỏi rằng ai tạo nên luân hồi, có phải là một vị Trời, vị Đế thích, hay là Phật tạo nên cõi luân hồi này chăng? Chính mỗi chúng ta...
Được viết: 11-25-2022
Sám hối là phương pháp hữu hiệu để tịnh hóa các nhiễm ô mà chúng ta lỡ tạo dưới xu hướng mạnh mẽ của các nghiệp tiêu cực. Mặc dù nhìn từ bên ngoài dường như chúng ta có những hành vi, việc làm đúng đắn và đạo đức, nhưng bên trong, chúng ta vẫn còn nhiều chi phối của bản ngã vị kỷ. Chúng ta nghĩ bản thân không phạm giới nhưng vẫn dễ mắc phải các...
Được viết: 11-24-2022
Công đức xây Chùa, tạc tượng, đúc Chuông vô cùng to lớn, phước báo lớn lao không thể nghĩ bàn bởi trước là để tạo nơi thờ Phật, sau là nơi tu học và là nơi hoằng truyền Phật pháp, cứu độ muôn loài chúng sinh. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Ngài Đế Thích Thiên là một cô gái nghèo. Cô gái này một hôm nhìn thấy ngôi chùa đổ nát liền phát tâm tu sửa....
Được viết: 11-23-2022
Suốt cả cuộc đời hành đạo, Tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng thần thông làm phương tiện giáo hóa. Bởi thế trong hàng tứ chúng, Tôn giả được suy tôn là bậc thần thông đệ nhất. Nhưng vì có thần thông mà Ngài bị hàng ngoại đạo oán thù và tìm cách đánh ngài đến tử thương. Đó là do nghiệp lực còn sót lại Ngài phải trả để vào vô dư Niết Bàn. Vào một thời...
Được viết: 11-22-2022
Lòng từ bi là sự quan tâm bình đẳng đến những người khác cho dù họ có là người xa lạ hay thậm chí đang làm tổn hại bạn. Trưởng dưỡng lòng từ bi từ tận đáy lòng là thiện hạnh rất quan trọng của loài người bởi lòng từ bi có công năng cứu rỗi thế giới. Nếu không có lòng từ bi tỏa khắp, thế giới sẽ trở nên tồi tệ gấp hàng triệu lần so với bây giờ, sẽ...
Được viết: 11-20-2022
Đức Phật dạy trong một mật điển: “Trong tất cả chư Phật, không có một ai thành tựu giác ngộ mà không nhờ một bậc Thầy, và trong tất cả một ngàn vị Phật sẽ xuất hiện trong đại kiếp này, không một vị nào sẽ đạt giác ngộ mà không nương tựa vào một bậc Thầy”. Tất cả truyền thống trí tuệ lớn, dù là Ki-tô, Sufi, Phật giáo hay Ấn Độ giáo, muốn thành...
Được viết: 11-19-2022
Công đức xây chùa, tạc tượng, đúc chuông vô cùng to lớn, phước báo lớn lao không thể nghĩ bàn bởi trước là để tạo nơi thờ Phật, sau là nơi tu học và là nơi hoằng truyền Phật pháp, cứu độ muôn loài chúng sinh. Công đức tạc tượng Phật Theo kinh Ưu Điền Vương Tác Phật Hình Tượng: “Xưa kia thời Đức Phật tại thế, có Quốc vương Bạt Kì, tên gọi Ưu Điền...
Được viết: 11-18-2022
Đức Phật dạy rằng ác nghiệp về khẩu là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não và tái sinh vào cảnh giới đọa lạc… Trong cuộc sống hiện tại, một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ ray rứt cả cuộc đời. Giữa hai vợ chồng...
Được viết: 11-15-2022
Nếu bạn biết đền đáp công ơn sinh thành của mẹ, tri ân tình thương của mẹ, thì bạn đang thực hành Bồ tát hạnh Bố thí trong Sáu Ba la mật. Trong Bố thí Ba la mật, cung dưỡng cha mẹ là một phương pháp thực hành chính có thể giúp bạn đạt được vô lượng công đức. Bởi cha mẹ là người đã cho ta sự yêu thương, lòng từ bi vô hạn, đã nuôi dưỡng ta, nên...

Trang