Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 04-17-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư lần thứ 22 diễn ra vào ngày 16/04/2024.
Được viết: 04-12-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh về Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 12 diễn ra vào ngày 04/04/2024.  
Được viết: 04-02-2024
[THÔNG BÁO] Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 12 - Ngày 04/04/2024 Thời gian: ngày 04/04/2024 - thứ 5  (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) Địa điểm:  Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Quý vị đăng ký tham dự tại đây: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien   CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến): - 17h00: Phật tử vân...
Được viết: 04-02-2024
Tinh sương hớp cạn chén trà Nhìn vào thế giới Ta bà ngát hương Nơi đây vẫn đóa Chân thường Thiền trà nhất vị tỏ tường Sắc Không! Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về thời Thiền trà và Phạn Thiền Thư tại trụ xứ.  
Được viết: 03-31-2024
Chư Tăng Ni và Phật tử Drukpa Việt Nam Kính mừng Sinh nhật Đức H.E Gyalwa Dokhampa ngày 28/03/2024 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
Được viết: 03-31-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Quan Âm Quảng Trần - Ngũ Bách Danh diễn ra vào ngày vía Đức Phật Quan Âm (19 tháng 2 Âm lịch, tức ngày 24/03/2024).
Được viết: 03-27-2024
[THÔNG BÁO] CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP NHÂN NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT QUAN ÂM (19/02 Âm Lịch) - Ngày 28/03/2024 Nhằm ngày  Vía Đức Quan Âm Bồ Tát, 19 tháng 2 âm lịch (tức ngày 28/3 dương lịch), Quý chư Ni Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên tổ chức cho đại chúng chương trình tu tập cộng đồng “Quan Âm Quảng Trần, Ngũ Bách Danh” với các hoạt động chính như sau: -...
Được viết: 03-24-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Quan Âm Hoàng Tài Bảo Thiên diễn ra hàng tháng vào ngày rằm tháng Hai, tức ngày 24/03/2024.
Được viết: 03-24-2024
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN (Chủ nhật, ngày 24/03/2024) Ngày Rằm là thời gian vũ trụ và năng lượng rất thuận lợi với hành giả trong việc tu tập thiền định. Ngày rằm cũng là ngày năng lượng cao nhất của tháng, cho nên nếu chúng ta làm thiện pháp, hướng đến trí tuệ, từ bi thì nhất định sẽ được ân hưởng. Khóa tu QUAN ÂM -...
Được viết: 03-18-2024
Trong khuôn khổ Pháp Hội Dược Sư - Hoàng Tài Bảo Thiên, sáng 16-3 tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc, Bậc thầy Phật giáo Truyền thừa Drukpa, ngài H.E Drukpa Thuksey Rinpoche và tăng đoàn Drukpa sẽ cử hành lễ gia trì cầu nguyện khai mở tranh Mandala Bát Liên Đàn Quan Âm Tài Bảo Thiên bằng đá quý. Đức Drukpa Thuksey Rinpoche ban gia trì trong Pháp hội Cầu...

Trang