Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 07-14-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Pháp hội Dược Sư cầu an lần thứ 25 diễn ra vào ngày 14/07/2024.
Được viết: 07-13-2024
[THÔNG BÁO] PHÁP HỘI DƯỢC SƯ CẦU AN LẦN THỨ 25 - Ngày 14/07/2024 "Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư" là Khóa chuyên tu quan trọng, giúp tịnh hóa nghiệp chướng, chữa lành thân tâm và viên mãn các tâm nguyện Thời gian: Chủ Nhật, ngày 14/07/2024 - tức ngày vía Phật Dược Sư, mùng 8 theo lịch Kim Cương Thừa Địa điểm: Đại Bảo Mandala Tây Thiên (Tam...
Được viết: 07-06-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa diễn ra vào ngày 01/07/2024.
Được viết: 06-27-2024
[THÔNG BÁO] KHÓA TU THÍ THÂN PHÁP SENGEY TSEWA LẦN THỨ 15 - Ngày 01/07/2024 Thời gian: ngày 01/07/2024 - thứ 2 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Quý vị đăng ký tham dự tại đây: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến): - 17h00: Phật tử vân tập tại Đại Bảo Tháp...
Được viết: 06-23-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên diễn ra vào ngày 20/06/2024.
Được viết: 06-17-2024
[THÔNG BÁO] KHÓA TU QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN - Ngày 20/06/2024 Khóa tu QUAN ÂM - HOÀNG TÀI BẢO THIÊN được tổ chức định kỳ vào ngày Rằm hàng tháng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Ngày Rằm là thời gian vũ trụ và năng lượng rất thuận lợi với hành giả trong việc tu tập thiền định. Ngày rằm cũng là ngày năng lượng cao nhất của tháng, cho nên...
Được viết: 06-15-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa Tu Dược Sư Lần Thứ 24 diễn ra vào ngày 14/06/2024.
Được viết: 06-06-2024
[THÔNG BÁO] PHÁP HỘI DƯỢC SƯ CẦU AN LẦN THỨ 24 - Ngày 14/06/2024) --- "Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư" Tháng 6 (thứ 6, ngày 14/06/2024) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên là Khóa chuyên tu quan trọng, giúp tịnh hóa nghiệp chướng, chữa lành thân tâm và viên mãn các tâm nguyện. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 14/06/2024 - tức ngày vía Phật Dược Sư,...
Được viết: 06-06-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 14 diễn ra vào ngày 02/06/2024.
Được viết: 06-06-2024
[THÔNG BÁO] Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 14 - Ngày 02/06/2024 Thời gian: ngày 02/06/2024 - Chủ Nhật (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) Địa điểm: tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Quý vị đăng ký tham dự tại đây: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien --- CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến): - 17h00: Phật tử vân tập tại Đại...

Trang