Tin hoạt động | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin hoạt động

Được viết: 03-20-2024
Kính thưa Quý Phật tử ! Thông điệp của Đức Phật là chân lý! Tất cả chúng sinh đều mưu cầu hạnh phúc nhưng lại thường bất thành vì tìm cầu theo cách sai lệch. Chỉ khi chúng ta bắt đầu biết yêu thương, trân quý chúng sinh thì chân hạnh phúc mới được trưởng dưỡng. Vì thế, Giáo pháp căn bản của Đức Phật là giáo pháp về lòng bi mẫn và việc giữ giới...
Được viết: 03-20-2024
Chư tăng ni Sơn môn Tịnh Thất Tây Thiên cung đón Đức Drukpa Thuksey Rinpoche quang lâm trở lại nơi đây và chùa Phù Nghì sau 07 năm (kể từ năm 2017).
Được viết: 03-19-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh về Lễ Mừng Sinh Nhật Đức H.E Drukpa Thuksey Rinpoche tại Chùa Phù Nghì - Sơn Môn Tịnh Thất Tây Thiên.
Được viết: 03-08-2024
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh chư Tăng Ni và Phật tử Drukpa Việt Nam cung nghinh Đức H.E Drukpa Thuksey Ripnoche ại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội ngày 08/03/2024.
Được viết: 02-29-2024
Mối Pháp duyên thâm sâu giữa Đức Gyalwang Drukpa và Đức H.E Drukpa Thuksey Rinpoche Trong Phật giáo Kim Cương thừa, mối quan hệ giữa Bậc Kim Cương Thượng sư và người đệ tử chân truyền là mối Pháp duyên vô cùng đặc biệt, có thể xuyên qua không gian, thời gian, nhiều đời, nhiều kiếp vì lợi ích giác ngộ và hoằng truyền Phật pháp. Mối Pháp duyên thâm...
Được viết: 01-06-2024
MỪNG XUÂN CÁT TƯỜNG AN LẠC! Kính nguyện Bình an, Cát tường, Thành tựu Đến với bạn cùng hết thảy pháp giới quần sinh Nguyện cầu năng lực của Tình yêu thương và Trí tuệ Trở thành cội nguồn của mọi thành công và chân hạnh phúc!
Được viết: 07-19-2023
I. CẢM NIỆM THẦY Ân nghĩa ngàn năm tình Mẫu thân Đại Điền bây giờ một chấm không! Tịnh Minh trăng sáng thường trong trẻo Xưa nay đi - đến vốn dĩ đồng! Pháp giới thênh thang nhàn vô sự Tuỳ duyên Bát nhã lại xuôi dòng Ra vào độ thế tâm Bồ tát Hộ trì Phật pháp hạnh Tịnh Minh.   II. Thầy đi Đại Điền trời giá lạnh Bát Nhã tịch lặng, gió đìu hiu...
Được viết: 04-03-2023
Chiều 02/04/2023 tại sân bay Nội Bài, chư Tăng Ni Phật tử Drukpa Việt Nam đã cung tiễn Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa lên đường trở về trụ xứ, kết thúc chuyến viếng thăm và ban gia trì của Ngài tại Việt Nam. Chúng con xin thành kính tri ân sự quang lâm và những lời pháp nhũ, sự hướng đạo từ bi của Ngài trong suốt một tháng qua đối với hàng...
Được viết: 03-29-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa rời Tịnh thất Tây Thiên để tiếp tục chuyến hoằng pháp tại các trụ xứ khác tại miền Bắc từ ngày 24/03 - 03/04/2023.
Được viết: 03-26-2023
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh Ni chúng Tịnh thất Tây Thiên kính mừng sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa sáng ngày 22/03/2023.

Trang