Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 07-20-2021
Sức định của bạn đạt đến trình độ nào, trí tuệ của bạn sẽ khai mở đạt đến cấp độ cảnh giới tương đương. Định công càng sâu trí tuệ càng lớn. Trì tụng câu chân ngôn: Om Mani Padme Hung, Om Tare Tuttare Ture Soha, hay niệm Phật hiệu “A Di Đà Phật” chính là giác.  “Định” là mấu chốt tu hành của Phật giáo. Cương lĩnh của tu hành, tám vạn bốn ngàn...
Được viết: 07-17-2021
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của bậc giác ngộ nhờ đó Đức Độ Mẫu Tara có thể giao tiếp và hướng dẫn theo khả năng của mỗi chúng sinh. Tất cả công hạnh của chư Phật trong hình thức Phật Mẫu tính như Đức Độ Mẫu Tara nhằm giúp chúng sinh thành tựu cả công hạnh tuyệt đối và tương đối. Bởi vì Ngài...
Được viết: 06-27-2021
Từ «giải thoát» có nghĩa là sự hiểu biết hay trí tuệ vĩ đại, đó là con đường mà cả Tam Thừa Phật giáo đều tin theo. Chúng ta cầu nguyện, chuyển những lời nguyện chân thành đến tất cả mọi người trên thế giới, mong muốn họ đạt được sự tự do giải thoát. Giải thoát khỏi vô minh, tham ái, giận hờn, tật đố, chấp thủ, ngã mạn chính là nghĩa của từ «...
Được viết: 06-22-2021
Trong pháp tu Tịnh độ, niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ cõi Ta Bà. Phương pháp tu tập này trở thành một pháp tu phổ biến trong Phật giáo hiện đại. Rất nhiều Phật tử thường xuyên niệm Phật với mong nguyện sẽ tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi xả bỏ thân tứ đại. 1. Những lợi ích về...
Được viết: 06-21-2021
Tam thân Phật: Pháp thân, Báo thân và Hóa thân là thể tính và diệu dụng tâm hoàn hảo của Phật và chúng sinh. Đức Phật là Bậc Toàn giác nên Ngài hiển lộ được hoàn toàn cả Tam Thân. Các chúng sinh phàm tình vì vô minh ám chướng nên không nhận ra Tam Thân Phật. Pháp thân còn được gọi là “thắng nghĩa thân”, hành giả phát tâm Bồ đề cứu độ chúng sinh,...
Được viết: 06-20-2021
Thượng sư Liên Hoa Sinh từng dạy rằng: “Thành tựu pháp thực hành của ta cũng là thành tựu tất cả các pháp của chư Phật, diện kiến ta cũng có nghĩa là con đang diện kiến hết thảy chư Như Lai”. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm, Tám bậc Trì Minh Vương hay Tám bậc Đại Thành tựu giả đều bất khả phân với Thượng sư Liên Hoa Sinh...
Được viết: 06-16-2021
Thân vi tế bên trong mỗi chúng ta gồm kinh mạch, luân xa, khí và những giọt  minh điểm tồn tại ở trong các kinh mạch.... Những yếu tố này giúp chúng ta nhìn thấy thế giới bên ngoài nhờ sự trải nghiệm nội chứng bên trong chính bản thân mình. Trong giai đoạn thành tựu, qua các pháp thực hành về thân vi tế như Sáu Yoga của Naropa, chúng ta sử dụng...
Được viết: 06-14-2021
Từ trước đến nay, mọi người vẫn nghĩ lễ Phật chỉ là một hành động bày tỏ lòng cung kính cũng như để sám hối nghiệp chướng, điều phục tâm ngã mạn của chính mình, chứ chưa hề biết lễ, lạy Phật còn là một phương pháp tập luyện thân thể tuyệt diệu. Lễ Phật vừa là một phương pháp thể dục, dưỡng sinh, tăng cường sức khỏe và chữa bệnh theo y học hiện đại...
Được viết: 06-09-2021
Chân ngôn bí mật và linh thiêng diễn đạt những âm thanh và tinh túy năng lượng cơ bản để mang lại sự hài hòa của những yếu tố giữa thân và tâm.Trì tụng một chân ngôn đem lại năng lượng chữa lành kỳ lạ và giúp chúng ta đạt được sự cân bằng giữa thân và tinh thần, giống như thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể thì chân ngôn chữa lành tâm hồn cho...
Được viết: 06-03-2021
Sau khi Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đạt quả vị giác ngộ, pháp tu của Ngài đã trở thành pháp tu chính của nhiều bậc Đại thành tựu giả và hiền triết, như Ngài Long Thọ, Ngài Tịch Thiên, Ngài Nguyệt Xứng.... Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara được kính ngưỡng là hiện thân của các công hạnh Phật. Trong Đại Thừa và Kim Cương Thừa, có lẽ không có bậc Thầy...

Trang