Những việc nên và không nên làm trong tháng Saga Dawa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Những việc nên và không nên làm trong tháng Saga Dawa

Tháng Tư theo lịch Kim Cương thừa có ba ngày lễ quan trọng để tri ân Đức Phật, người đã chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại (Đức Phật đản sinh, Đức Phật đạt Giác Ngộ và Đức Phật nhập Niết Bàn). Ánh đạo vàng của Ngài đã ban trải khắp muôn nơi giải thoát vô số hữu tình đau khổ để chứng đạt cội nguồn chân hạnh phúc. Năm 2024, tháng Phật đản được bắt đầu từ 09/05 – 06/06, được gọi là tháng Saga Dawa. Theo tiếng Tạng, "Dawa" có nghĩa là tháng, còn "Saga" hay "Saka" là chòm sao sáng nhất thiên hà vào tháng 4 lịch Kim Cương thừa. Trong tháng này, bất kỳ hoạt động nào dù là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp cũng tăng trưởng gấp 100.000 lần. Bởi vậy đây là phúc duyên thù thắng để tích lũy công đức bằng cách thực hiện các hành động như:

 

- Phóng sinh, ăn chay

- Trì giữ Ngũ giới

- Cúng dàng đèn

- Vi nhiễu Bảo tháp và các biểu tượng giác ngộ

- Bố thí, cúng dàng như cứu giúp người, chữa bệnh, phân phát thuốc men, chu cấp đồ ăn, quần áo, hỗ trợ giáo dục hay các hoạt động nhân đạo khác hướng tới những cảnh đời khốn khó.

- Hàng ngày, thực hành trì tụng 108 biến chân ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA. Trong pháp tu Đức Phật Thích Ca, hành giả quán tưởng Ngài ngồi kết già trên nguyệt luân hoa sen. Thân ngài sắc vàng kim đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tùy hình hảo, Ngài khoác trên mình áo Tam pháp, tay phải trong tư thế ấn Xúc địa (tay úp trên đầu gối phải, ngón tay chạm đất), tay trái để trong lòng trong tư thế ấn Thiền định nêu biểu sự chứng ngộ tự tính Phật. Trên lòng tay trái ngài trì giữ Bình Bát tràn đầy cam lộ trí tuệ, trường thọ và pháp dược tiêu biểu cho giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh.

(Quý vị tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại đây).

Ý nghĩa chân ngôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

OM là những phẩm chất tích cực giác ngộ của Thân Khẩu Ý đức Phật.

MUNI giải thoát sự tái sinh đọa lạc không may mắn, vô minh chấp thủ và ngã ái.

MAHA MUNIYE kiểm soát vĩ đại tất cả sự đau khổ của những ảo tưởng, suy nghĩ nhị nguyên sai lầm.

SOHA: đón nhận sự gia trì của chân ngôn và thành tựu mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

- Cố gắng kiểm soát và làm chủ các xúc tình tiêu cực như sân giận, đố kỵ, tham lam, bỏn xẻn, ngã mạn....;

- Tránh quan hệ vợ chồng.

(Nhóm ĐBT sưu tầm)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930166
Số người trực tuyến: