Đức Liên Hoa Sinh khai thị về sự bám chấp vào nhãn mác định danh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Liên Hoa Sinh khai thị về sự bám chấp vào nhãn mác định danh

Trong Hang Động Lớn vùng Samye Chimphu, Đức Liên Hoa Sinh đã ban truyền trọn vẹn Tứ quán đỉnh (*) cho Đức Vua Trisong Deutsen cùng công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen. Vào lúc đó nhà vua và công chúa đã thấy những dấu hiệu thành tựu kỳ diệu của sự thực hành.


Công chúa Yeshe Tsogyal

Ngài đã được công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen thỉnh hỏi về tất cả những điểm then chốt trong sự xác quyết chứng ngộ của việc siêu việt sự bám chấp vào nhãn mác, định danh như sau:.

Công chúa xứ Kharchen: “Kính bạch Thầy, yêu và ghét có phải nên chối bỏ không ạ?”.

Đức Liên Hoa Sinh khai thị:

5 độc không cần phải chối bỏ, Sự tỉnh thức cũng không phải là một “thứ” cần để đạt tới.

Một kẻ thù không phải là một cái mác cho sự thù hận. Con cũng không cần buộc chặt bản thân mình vào những bạn hữu với tình yêu thương phàm tục.

Tâm tỉnh thức rỗng lặng của con là kẻ thực hiện tất cả, vì thế con có thể xác quyết kiên cố rằng những xúc tình 5 độc là cái tự tan biến.

Công Chúa xứ Kharchen: “Kính bạch Thầy, từ đâu mà vạn pháp trong sinh tử và Niết bàn sinh khởi, và tồn tại?”

Đức Liên Hoa Sinh khai thị:

Vạn pháp trong sinh tử và niết bàn, xuất hiện và tồn tại, sinh khởi từ những khuynh hướng tập quán quen thuộc chặt cứng của sự định danh, dán nhãn. Có 3 loại định danh, dán nhãn: Những nhãn mác tinh thần; Những nhãn mác dựa trên kinh nghiệm, nhận thức; và Những nhãn mác bằng ngôn từ:

- Những nhãn mác tinh thần khiến những ý niệm chuyển động;

- Những nhãn mác dựa trên trải nghiệm, nhận thức tạo nên các khuynh hướng tập khí quen thuộc; và

- Những nhãn mác bằng ngôn từ làm phát sinh những đối tượng đa dạng.

Như vậy sẽ tốt hơn nếu con dừng việc dán nhãn, định danh.

Công Chúa xứ Kharchen: “Kính bạch Thầy, vậy làm thế nào để một người tự do khỏi bám chấp vào sự dán nhãn?”.

Đức Liên Hoa Sinh khai thị:

Khi con tự do khỏi hoạt động ý niệm của việc dán nhãn, định danh tinh thần, thì con sẽ tự do khỏi những cái mác kinh nghiệm về “tốt” hay “xấu”. Và khi con tự do khỏi điều đó, con cũng sẽ tự do khỏi sự gắn kết vào những danh xưng của việc dán nhãn, định danh ngôn từ. Nhờ việc tự do khỏi vô số những thói quen mơ mộng, con tự do khỏi những danh xưng nhãn mác. Nhờ việc tự do khỏi điều đó, con sẽ trở nên tự do khỏi cái nhãn mác “Bardo – trung ấm”, và khi tự do khỏi  điều đó, con sẽ trở nên tự do khỏi cái nhãn mác “sinh và tử”. Như vậy, nhờ việc trở nên tự do khỏi những điều này, con sẽ phải làm ngưng lại dòng tái sinh luân hồi sinh tử.

Vạn pháp là những danh xưng bị dán nhãn, định danh bởi những ý niệm. Những danh xưng này không thực hữu, vì thế sẽ tốt hơn là hãy trở nên tự do khỏi việc dán nhãn, định danh.

Công Chúa xứ Kharchen: “Kính bạch Thầy, cái gì là phương cách, con đường để trở nên tự do khỏi việc dán nhãn, định danh?”.

Đức Liên Hoa Sinh khai thị:

Hiện tượng trong sinh tử và Niết bàn khi đã bị ý niệm hóa và định danh, thì chúng có thể xuất hiện như sự vui thích hoặc thù địch; hài lòng hay khó chịu; hay như tôi, cá nhân tôi và những người khác; và v.v…Lúc đó, tất cả sẽ tan biến tự nhiên khi con không chỉnh sửa danh xưng của chúng cũng như không dán nhãn bất kỳ nhãn mác nào, mà thay vào đó hãy để chúng lại trong trạng thái tự nhiên của chính chúng.

Công Chúa xứ Kharchen: “Kính bạch Thầy, làm thế nào mà chúng sinh sau đó bị lừa gạt vào sự định danh, dán nhãn này ạ?”.

Đức Liên Hoa Sinh khai thị:

Cái tôi (bản ngã) sinh khởi từ đó, trong cái không có gì để dán nhãn. Khi khuynh hướng quen thuộc tới việc tin vào bản ngã này tồn tại vững chắc và ngày càng thô đặc lại, thì những danh tướng được hình thành như “cha” và “mẹ”, “con cái” và “những sở hữu”, “thù” và “bạn”, “các đối tượng của giác quan” và v.v… Theo cách này niềm tin vào bản ngã và sự định danh, dán nhãn lừa gạt con vào 6 cõi.

(Lược trích ấn phẩm: “Những kho tàng từ chỏm núi bách xù”

Nguyên tác: “Treasures From Juniper Ridge”

Tác giả: Erik Pema Kunsang)

Chú thích:

(*) Bốn quán đỉnh bao gồm:

- Quán đỉnh Bình: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Thân và thành tựu Hóa thân

- Quán đỉnh Bí mật: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Khẩu và thành tựu Báo thân

- Quán đỉnh Trí tuệ: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Ý và thành tựu Pháp thân

- Quán đỉnh Ngữ tôn quý: giúp tịnh hóa các ám chướng Khí vi tế và thành tựu Thể tính thân.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5872876
Số người trực tuyến: