Hình ảnh Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Thiên Quang Ni Tự ngày 18/10/2015. | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Thiên Quang Ni Tự ngày 18/10/2015.

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mandala Bản Tôn Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù. Đại lễ Cầu siêu Changwa khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sỹ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ tại Thiên Quang Ni Tự, Tỉnh Bình Dương.

His Em
inence Gyalwa Dokhampa visit Thien Quang Ni Tu nunnery on Oct 18th, 2015.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4207354
Số người trực tuyến: