Hình ảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh

Được viết: 08-20-2015
Lễ yểm tâm tượng và lễ an vị tôn tượng Ngũ Trí Như Lai được tổ chức vào ngày 20/10/2013 (ngày 16/9 âm lịch) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc với gần 10,000 người tới dự lễ.  
Được viết: 08-20-2015
Những hình ảnh về khóa chuyên tu Guru Yoga và Lễ mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, sáng 29/03/2015.  
Được viết: 08-20-2015
Hình ảnh buổi lễ gia trì đúc tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn  tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, 12/10/2014 (19.9.âl).
Được viết: 08-20-2015
Đại lễ cầu siêu phổ độ gia tiên, mùa Vu Lan 2014  
Được viết: 08-20-2015
Lễ gia trì đúc tượng Phật Mẫu Trí Tuệ được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên, ngày 22/09/2013
Được viết: 08-20-2015
24,25,26/04- Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Tây Thiên  
Được viết: 08-20-2015
Hình ảnh ​Lễ yểm Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Được viết: 08-20-2015
Gần 400 Phật tử & tình nguyện viên ở đủ các lứa tuổi đã đóng góp công sức của mình cho Bảo tháp với tinh thần vô ngã, không quản ngại công việc nặng nhọc!  
Được viết: 08-20-2015
Sau khi xuống núi, Đức Pháp Vương và Tăng đoàn đã cử hành Đại pháp hội quán đỉnh A Di Đà và Phật Dược Sư, cầu nguyện cho Đại Bảo tháp Tây Thiên, một ngôi Bảo tháp đang được xây dựng ở chân núi  
Được viết: 08-20-2015
Ngay sau khi thăm chùa Hà Tiên, Đức Pháp Vương cùng tăng đoàn đã đến Tây Thiên. Trong 2 ngày tại Tây Thiên Tịnh thất và chùa Tây Thiên Phù Nghì, Tăng đoàn đã thực hiện các nghi lễ Quy Y, Hộ pháp Mahakala, Changwa chuyển di tâm thức, Sengey Tsewa, pháp quán đỉnh pháp tu mở đầu Ngondro, 100 Bản tôn Hiền hòa và Hàng phục.  

Trang