Phật khai thị | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật khai thị

Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: CHIÊU HỒN CA Biên soạn và dịch: TKN Hải Triều Âm Sư cô Viên Lạc tụng (Nguồn: Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: CÚNG CƠM TRAI ĐƯỜNG Biên soạn và dịch: TKN Hải Triều Âm Sư cô Viên Lạc và Đồng Hiệp tụng (Nguồn: Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: CẢNH SÁCH Biên soạn và dịch: TKN Hải Triều Âm Sư Cô Viên Lạc tụng (Nguồn: Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-15-2016
MỤC LIÊN SÁM PHÁP   Soạn dịch: Phúc Tuệ   QUYỂN THỨ BA   Đệ tử chúng con, lễ chư Phật rồi, thứ lại sám hối. Kinh Diệt Tội nói: “Nếu chăm sám hối, diệt được tội nghiệp. Tại sao chỉ nói quán tâm lý trí, mới hay diệt nghiệp?” Trong kinh giải thích hai cách sám hối: một là tâm mê, theo sự sám hối. Nghĩa là, đối trước tượng Phật, hành đạo lễ bái,...
Được viết: 04-15-2016
MỤC LIÊN SÁM PHÁP Soạn dịch: Phúc Tuệ   QUYỂN THỨ HAI   Hiện tiền đại chúng, chí thành quy mệnh, kính lễ tam thế chư Phật. Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật Nam Mô Thi Khí Phật Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật Nam Mô Ca Diếp Phật Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật...
Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI KINH HOA NGHIÊM   HT Thích Trí Quảng CHƯƠNG VI. PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN   Kinh Hoa Nghiêm có vi trần số bài kệ do Tỳ Lô Giá Na Phật thuyết. Tỳ Lô Giá Na chỉ cho Pháp thân Phật thông được tất cả thật tướng pháp. Vì vậy có bao nhiêu tâm tánh, hành nghiệp, suy nghĩ của chúng sinh trong tất cả...
Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI KINH HOA NGHIÊM HT Thích Trí Quảng CHƯƠNG V. PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI   Bồ tát đi vào đời dưới dạng pháp giới được kinh Hoa Nghiêm diễn tả bằng hình ảnh Thiện Tài cầu đạo gặp 53 thiện tri thức. Tôi đọc phẩm Nhập Pháp giới, suy nghĩ và theo dấu chân Thiện Tài, quan sát xem Thiện Tài làm gì, rồi nhìn kỹ lại mình xem đã học được và có thể...
Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI KINH HOA NGHIÊM HT Thích Trí Quảng CHƯƠNG IV. BỒ TÁT ĐẠO   Kinh Hoa Nghiêm được phiên dịch ra chữ Hán có 3 bản :   Tứ thập Hoa Nghiêm gồm 40 quyển, lục thập Hoa Nghiêm gồm 60 quyển và bát thập Hoa Nghiêm gồm 80 quyển. Theo tôi, dù là bộ nào, trọng tâm của kinh Hoa Nghiêm vẫn ở 3 phần chính. Phần đầu là tánh khởi hay Như Lai xuất...
Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI KINH HOA NGHIÊM HT Thích Trí Quảng CHƯƠNG III. Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM   Kinh Hoa Nghiêm là tên tóm gọn của Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Chữ "Ðại" trong tên kinh, không có nghĩa đối lại với tiểu. Ở đây, "Ðại" chỉ cho đại dụng hay tổng thể. Ðức Phật đắc đạo, thấy được tổng thể sự vật, hay nắm bắt được chân lý. Chúng ta...
Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI KINH HOA NGHIÊM HT Thích Trí Quảng CHƯƠNG II. QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM   I - QUAN NIỆM VỀ ÐỨC PHẬT TRONG THỜI KỲ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY   Ðạo Phật bắt nguồn từ Ðức Phật lịch sử, Ngài đản sinh năm 624 trước Công nguyên, là hoàng tử duy nhất của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia ở nước Ca Tỳ La Vệ, thuộc miền Trung...

Trang