Phật Thích Ca | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật Thích Ca

Được viết: 06-07-2016
Quy Y Tam Bảo   A. Mở Đề Cảnh giới Ta Bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ và dục vọng. Chúng ta đang lặn hụp trong bể nước mắt của đau khổ và bùn nhơ của dục vọng, sống trôi lăn trong cảnh ấy, chúng ta khó thấy được bến bờ sáng sủa, yên ổn để lội vào. Thật là đáng thương cho thân phận con người chúng ta.   Nhưng bản nguyện chúng ta đâu...
Được viết: 05-24-2016
Tắm Phật   Lời ghi: Dùng nước nóng thơm xối hình Phật, gọi là “Tắm”. Kinh Quán Phật hình tượng nói: Phật nói với nhân dân trong thiên hạ: Chư Phật mười phương đều dùng lúc mùng tám tháng tư mà sinh; Khi bỏ nhà học đạo và đắc quả thành Phật, cho đến lúc vào Lê Hoàn (Niết bàn) đều dùng mồng tám tháng tư”. Sở dĩ ở ngày đó, là vì giữa mùa xuân, mùa...
Được viết: 05-23-2016
Hạnh cúng dường của bà Gotami Lúc nọ, đức Thế Tôn lại ngự về thành Ca Tỳ La Vệ lần thứ nhì. Ngài ngự tại chùa Nigrodha, có vị Tỳ kheo mới xuất gia là tiền thân của đức Di Lặc cùng nhiều vị thánh và phàm Tăng đồng theo hầu Phật. Lệnh bà Gotami là di mẫu của đức Thế Tôn hay tin đức Thế Tôn đã ngự về thành Ca Tỳ La Vệ, bà lấy làm vui mừng và nghĩ...
Được viết: 05-22-2016
Tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc), dưới sự trụ trì của các sư Ni Tây Thiên, chương trình đại lễ mừng Đức Phật đản sinh, nhân mùa Phật đản - Vesak 2016 đã diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh và để lại nhiều suy ngẫm về triết lý sống trong tâm trí của hàng ngàn Phật tử tham dự. Chư ni Tây Thiên dâng lễ cúng Phật Bỏ việc ác,...
Được viết: 05-07-2016
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý Phật tử và chư vị gần xa: Đại Lễ Kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sinh sẽ được Chư Ni Tây Thiên tổ chức vào ngày Chủ Nhật - 15/05/2016 DL (tức ngày 09/04/2016 ÂL) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Chương trình ngày đại lễ: Buổi Sáng: 8h00: Đại chúng vân tập. Dẫn...