Phim Phật giáo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phim Phật giáo

Được viết: 04-28-2016
Phim: Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni
Được viết: 04-25-2016
Mục Liên Truyền Kỳ (Phim Hoạt Hình 3D)
Được viết: 04-25-2016
Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Nguyện Vãng Sinh
Được viết: 04-25-2016
Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Được viết: 04-25-2016
Phật thyết kinh Vô Lượng Thọ (Buddha Pronounces the Sutra of Amitayus Buddha)
Được viết: 04-19-2016
Những mẩu chuyện về nhân quả Biên tập: HT. Thích Tâm Thuận Lời tựa   Xã hội hôm nay đã phát triển khá nhiều về vật chất. Đời sống tiên nghi của con người ngày một nâng cao. Khoa học kỹ thuật tiến bộ không ngừng, luôn đổi mới, đi lên và ngày càng tiến xa hơn về phía trước. Nhu cầu sinh hoạt đời sống của con người cũng theo đây mà thay đổi, cải...
Được viết: 04-17-2016
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phim 3D
Được viết: 04-13-2016
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - ĐĐ Thích Thiện Trang
Được viết: 04-13-2016
Bathing of the Buddha
Được viết: 04-13-2016
  Tai họa của việc sát sinh tà dâm  

Trang