tâm giác ngộ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

tâm giác ngộ

Được viết: 06-15-2016
Trong nghệ thuật tạo hình, có hai dạng hình thái ngôn ngữ: ngôn ngữ có được nhờ quá trình học hỏi và ngôn ngữ tâm truyền tâm. Hai hình thái ngôn ngữ này được hình thành từ thuở bình minh ban sơ của vũ trụ, giống như sự phát triển cấu trúc thực vật hoàn chỉnh của một cây dương xỉ bắt nguồn chỉ từ một hạt giống nhỏ. Hãy quan sát bất kỳ một đứa trẻ...
Được viết: 06-11-2016
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin trân trọng gửi tới quý vị video giới thiệu về Đại Bảo Tháp - Tâm giác ngộ của chư Phật.