Thấm nhuần 4 tư tưởng khi thực hành hòa nhập Guru Yoga vào đời sống | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thấm nhuần 4 tư tưởng khi thực hành hòa nhập Guru Yoga vào đời sống

Thực hành bí mật là thực hành Guru Yoga đích thực (phần 2)
Trong thực hành hòa nhập Guru Yoga vào mọi khía cạnh đời sống, bạn hãy luôn thấm nhuần bốn tư tưởng sau:

1. Hãy xem bất kỳ bậc Thượng sư nào truyền trao cho bạn quán đỉnh, những lời khai thị hoặc thậm chí chỉ hướng dẫn kỹ năng trì tụng đều là hình thức của Căn bản Thượng sư. Tóm lại, hãy tin rằng các bậc Thượng sư đều là Phật.
 
2. Hằng sa chư Phật trong quá khứ đã nhập Niết Bàn. Vô lượng chư Phật hiện tại an trú ở mười phương. Vô số chư Phật, Bồ tát, các bậc Thượng sư và Bản tôn đang hiện diện. Chư Phật, Bản tôn và các bậc Thượng sư Truyền thừa thực sự là hoàn hảo và tuyệt vời. Lúc này, bạn không có đủ may mắn để được trực tiếp diện kiến các Ngài thậm chí ngay cả trong giấc mơ. Song bạn cũng nên biết rằng ngay cả khi có cơ hội diện kiến, các Ngài cũng không thể làm gì lợi ích cho bạn hơn những gì bậc Thượng sư của bạn đã và đang làm. Bậc Căn bản Thượng sư sẽ luôn chỉ dạy phương pháp chuẩn xác và hoàn hảo để dẫn bạn đến chứng ngộ Phật tính trong thân người này, ngay trong đời sống này. Công đức này sâu dày tới nỗi dù có chết chúng ta cũng không thể báo đáp hết ân đức của bậc Thượng sư.

3. Bạn hãy cảnh giác với những tư tưởng và cách cư xử không đúng đắn đối với bậc Thượng sư. Hãy đừng bao giờ hành xử vị kỷ theo kiểu: khi Thượng sư quan tâm, chỉ dạy giáo pháp và ban cho những món quà tâm linh thì bạn nghĩ về Ngài. Khi Ngài đi xa, bạn quên Ngài. Những khi ốm đau hay gặp chướng ngại, bạn tiếp tục nhớ ra và cầu nguyện đến Ngài. Đến khi vui sướng hạnh phúc, bạn lại quên Ngài. Đây thực sự là những cách cư xử chúng ta cần tránh. Mọi hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi, mọi cảm xúc hạnh phúc hay đau khổ, đừng nghĩ bất kỳ điều gì ngoại trừ liên tục hướng đến Thượng sư.

4. Thật là không xứng đáng khi bạn nghĩ về Thượng sư trong chốc lát, và trì tụng “Con xin quy y Kim cương Thượng sư” hoặc chỉ đếm số lần cầu nguyện đến Ngài. Bạn hãy liên tục nhất tâm cầu nguyện đến Thượng sư. Khi lòng chí thành của bạn mạnh mẽ đến mức tóc dựng đứng, nước mắt chan hòa khắp khuôn mặt, tâm của bạn sẽ trở nên sáng rõ, những bám chấp sắc tướng thông thường tan biến và trải nghiệm thiền định sẽ tăng trưởng mà không cần nỗ lực nào. Đây chính là động lực lưu xuất tâm chí thành vĩ đại.

Khi bốn tư tưởng về Thượng sư này hòa quyện và hợp nhất, thấm nhuần trong tâm bạn, bạn sẽ đạt được sự gia trì của Thượng sư. Sau khi đã trưởng dưỡng được tâm chí thành và lòng thành kính đích thực, cơ hội chứng ngộ sẽ đến với bạn một cách nhậm vận tự nhiên.
 


Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa

Chìa khóa cho việc nhanh chóng đón nhận được ân phúc gia trì là thiền định về Thượng sư là Phật. Hơn nữa, nếu bạn thực hành thiền Đại Thủ Ấn, hãy tin rằng Thượng sư là Pháp thân hoàn hảo. Nếu bạn muốn một cuộc sống trường thọ, hãy tin rằng Thượng sư là Đức Phật Vô Lượng Thọ hoặc Đức Tara Bạch Độ Phật Mẫu. Khi có nghiệp chướng hay chướng ngại, bạn hãy nghĩ đến Thượng sư là Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa để tịnh hóa chướng ngại, tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu bạn mong muốn thoát khỏi bệnh tật, hãy tin rằng Thượng sư là Đức Phật Dược Sư. Nếu bạn gặp ma chướng tổn hại, hãy tin rằng Ngài là Phật Bản tôn Mã Đầu Minh Vương uy mãnh hàng phục mọi ma quỷ. Hãy coi Thượng sư bất khả phân với Bản Tôn chính của bất cứ Mandala nào bạn đang thiền định. Vì vậy, Ngài là “Chủ của Mandala”.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4472580
Số người trực tuyến: