Góc phật tử | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Góc phật tử

Được viết: 04-18-2016
Qua sự giới thiệu của một vị Đại đức khá tinh thông giáo điển và ít nhiều am hiểu về Phật giáo Kim Cương thừa, tôi đã tìm đến tịnh thất Tây Thiên - Vĩnh Phúc, nơi tôi có thể chứng kiến hầu như trọn vẹn Pháp tu Kim Cương thừa của dòng Truyền thừa Drukpa tại Việt Nam. Chư Ni Tây Thiên trong một buổi hành lễ theo nghi thức Phật giáo Kim Cương thừa...
Được viết: 04-18-2016
Câu chuyện dưới đây xảy ra trong cuộc đối đáp giữa Ðức Phật và Bà la môn Janussoni :   Bà la môn Janussoni hỏi : – Bạch tôn giả Gotama, chúng tôi là các Bà la môn chuyên làm các lễ cúng cho người chết với mục đích mong rằng sẽ đem lại lợi ích cho người chết. Như vậy thưa tôn giả có thật sự lợi ích không?   Ðức Phật đáp : – Này...

Trang