Hình ảnh Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Giác Sanh ngày 19/10/2015. | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại chùa Giác Sanh ngày 19/10/2015.

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân Mandala Bản Tôn Phật A Di Đà Vô Lượng Thọ, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Giác Sanh, số 103, đường Âu Cơ, P.14, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

His Eminence 
Gyalwa Dokhampa visited Giac Sanh monastery in Ho Chi Minh City, where he gave initiation of Buddha Amitabha and Medicine Buddha.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4207436
Số người trực tuyến: