Hình ảnh Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Chúng tôi xin gửi tới Quý Phật tử, chư Thiện hữu gần xa những hình ảnh chi tiết của Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn vừa được tiến hành yểm tâm tại "Đại Lễ Gia trì Pháp Bảo Yểm tâm Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn" (chủ nhật ngày 12/04/2015) vừa qua tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5261705
Số người trực tuyến: