Hình ảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh

Được viết: 10-23-2015
Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa ngày 22/10/2015 tại Chùa Phổ Quang, đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Được viết: 10-23-2015
Phật tử Drukpa tại Malaysia (Drukpa Kuala Lumpur và Drukpa Penang) cùng tham gia Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp với nhân dân và Phật tử Việt Nam. "We, shangha of Drukpa Kuala Lumpur, join Drukpa Viet Nam in reciting the completion of one billion Avalokiteshvara mantra (Om Mani Padme Hum) for Universal Peace and Harmony".
Được viết: 10-23-2015
Các Phật tử Drukpa Taiwan đang nỗ lực cùng tích lũy công đức với Pháp hội TỶ BIẾN CHÂN NGÔN - ĐẠI THÀNH TỰU PHÁP tại Việt Nam.  
Được viết: 10-21-2015
Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mandala Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên, Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Phổ Quang, đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Được viết: 10-21-2015
Chư Ni tại Tự viện Druk Amitabha, Nepal đồng hành cùng Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp.
Được viết: 10-19-2015
Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân Mandala Bản Tôn Phật A Di Đà Vô Lượng Thọ, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Giác Sanh, số 103, đường Âu Cơ, P.14, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. His...
Được viết: 10-18-2015
Các thành viên của Drukpa Peru cùng trì tụng chân ngôn "Om Mani Padme Hung", tham gia Pháp hội Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp cùng nhân dân đất nước Việt Nam, cầu nguyện Quốc Thái Dân An.
Được viết: 10-18-2015
Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mandala Bản Tôn Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù. Đại lễ Cầu siêu Changwa khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sỹ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ tại Thiên Quang Ni Tự, Tỉnh Bình Dương. His...
Được viết: 10-17-2015
Chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mandala Bản Tôn Phật A Di Đà - Vô Lượng Thọ, Đại Bi Quan Âm, Phật Mẫu Trường Thọ; Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long...
Được viết: 10-16-2015
Các thành viên Drukpa Hong Kong cùng trì tụng chân ngôn đóng góp cho Pháp Hội Tỷ Biến Chân Ngôn We, Sangha of Drukpa Hong Kong, join Drukpa Viet Nam in reciting the completion of one billion Avalokiteshvara mantra (Om Mani Padme Hum), for Universal Peace and Harmony. We have arranged group chanting of Avalokiteshvara mantra on this coming...

Trang