Hình ảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh

Được viết: 03-23-2016
Từ sáng sớm hôm nay, Chủ nhật ngày 28/02/2016, hàng nghìn Phật tử đã vân tập tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên để tham dự Lễ Cầu an do chư Ni Tây Thiên tổ chức. Khóa lễ dự kiến kéo dài đến cuối giờ chiều. Trong buổi sáng, Thầy Tỳ kheo Ni Bảo Tâm đã giảng Pháp về ý nghĩa của việc Cầu an, hướng dẫn đại chúng tụng kinh sám hối và chủ trì khóa lễ trì...
Được viết: 11-01-2015
Hình ảnh Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, Cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Phật Liên Hoa Sinh. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Được viết: 10-28-2015
Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đã chủ trì các khóa trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hung tại Naro Potang, Ladakh cùng với sự tham gia của chư Tăng Ni Phật tử từ Leh - Ladakh.  
Được viết: 10-27-2015
Các Phật tử tại Drukpa Hamburg (Đức) và Drukpa Paris (Pháp) cùng tham gia Pháp hội tỷ biến chân ngôn Om Mani Padme Hung với Phật tử trên Thế giới và Việt Nam. Drukpa Hamburg Drukpa Paris
Được viết: 10-27-2015
Chương trình khóa lễ Tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp ngày 27/10/2015: - Màn trống Thiên Âm Thiên Thủ - Cúng dường Hỏa tịnh - Quán đỉnh Vajrasattva, khẩu truyền và ban gia trì đặc biệt Ngũ Bộ Hoàng Tài Bảo Thiên Jambhalas  - Đại lễ Tạ đàn hoàn thành tích lũy Một tỷ biến Chân Ngôn - Cúng dường Grand Ganachakra - Vi nhiễu Tháp và cúng...
Được viết: 10-26-2015
Những hình ảnh của ngày thứ 2 Pháp hội Tạ đàn Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
Được viết: 10-26-2015
Chư Tăng tại Tự viện Druk Thupten Sangag Choeling và Drubgyud Thoesamling, Ấn Độ cùng đồng hành với Pháp hội Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp.
Được viết: 10-25-2015
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh Pháp hội Tạ đàn Đại Bi Quan Âm ngày đầu tiên (25/10/2015) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đã trao quán đỉnh pháp tu Quan Âm, giảng pháp về Đức Quan Âm và lòng từ bi, và hướng dẫn các Phật tử cách thực hành lòng từ bi trong mọi giây phút trong cuộc...
Được viết: 10-25-2015
Phật tử Drukpa tại đất nước Mexico và Brasil cùng tham gia Pháp hội Tỷ biến Chân ngôn - Đại Thành Tựu Pháp.
Được viết: 10-25-2015
Hôm nay, 24/10/15, theo sự thỉnh cầu của Chư Ni Tây Thiên, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đã cử hành Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Gia trì kiến lập Đại Mandala Kim cương giới, an vị Đại Mandala Tara. Quán đỉnh khẩu truyền Hai mốt Phật Độ Mẫu Tara: Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục. Gia...

Trang