1. Nghi thức cúng Táo quân dành cho Phật tử 2023 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

1. Nghi thức cúng Táo quân dành cho Phật tử 2023

NGHI THỨC CÚNG TÁO QUÂN

Gia chủ chuẩn bị một mâm lễ thanh bông hoa quả đặt trước bếp, một chậu đốt và một bát phẩm vật cúng Hỏa tịnh. Trước khi đốt, trì 108 biến OM AH HUNG, quán tưởng hào quang chư Phật gia trì vào ly nước, dùng một cành hoa sái tịnh vẩy vào phẩm vật và mâm lễ cúng. Trong khi đó, trì OM AH HUNG, đem phẩm vật đốt lên cho khói lan tỏa khắp vùng, rồi y theo nghi thức dưới đây. 

Đứng trước ban thờ Táo quân đốt 3 nén hương thành tâm thầm khấn nguyện:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam mô 10 phương 3 đời hết thảy thường trụ Tam Bảo

Nam mô Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần Quân

Tín chủ chúng con là:........, ngụ tại ………………..

Hôm nay ngày 23 tháng chạp năm ………….., tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm vật dâng cúng dàng. Kính xin chư Phật, Bồ tát trong cõi Pháp giới hư không, hết thảy Hiền thánh, Thiện thần, Thiên, Long, Hộ pháp Tôn thần, thần linh Thổ địa, chư Tôn thần Táo quân, Nam Tào Bắc Đẩu, từ bi thương xót, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức một năm qua đều được chu viên thành tựu. Chúng con kính mời Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần Quân, hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật lòng thành của chúng con. 

Thắp nén tâm hương, tín chủ chúng con thành tâm kính bái cung tiễn Ngài thăng quang Thiên đường, đối trước Ngọc Hoàng dâng lời tấu sớ. Cúi xin Ngọc Hoàng Thượng đế và chư Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong một năm qua. Gia chủ chúng con có lỡ sai phạm, xin Ngài minh tỏ lượng tư đại xá. Kính xin Tôn thần hộ trì toàn gia đình chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, trí tuệ khai minh, tinh thần sáng suốt, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Nguyện Tôn thần quy y Tam bảo, đem thần lực hộ pháp lợi lạc quần sinh, tới khi phúc mãn quả tròn, nguyện đồng sinh về Tây phương Cực Lạc. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong chư Tôn thần từ bi chứng giám. 

(Quán tưởng các phẩm vật biến khắp hư không…..)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần)

Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần)

Phổ cúng dàng chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (7 lần)

OM AH HUNG (108 lần)

Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)

Để tịnh hóa chuyển nghiệp trong 1 năm, gia chủ nên phóng sinh các loại thủy tộc không hành…. Rồi ra chỗ để chúng sinh tụng theo Nghi thức phóng sinh (Quý vị tải tại đây).

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024644
Số người trực tuyến: