Phật giáo Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật giáo Kim Cương Thừa

Được viết: 09-11-2019
a. Động cơ Thành công trên con đường thực hành tâm linh phụ thuộc rất nhiều vào động cơ của hành giả. Nếu không có động cơ hoặc động cơ không đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ lầm đường lạc lối và không bao giờ có được kết quả mong đợi. Bởi vậy, trước tiên, chúng ta rất cần lưu tâm tới động cơ của bản thân. Chúng ta có thể nghĩ rằng việc đề cao vai trò...
Được viết: 09-09-2019
Trong phần này tôi sẽ luận đàm về Căn Đại Thủ Ấn là nền tảng căn bản của vạn pháp, ý nghĩa của Căn Đại Thủ Ấn được giải thích ngắn gọn dưới góc độ vô minh và giải thoát. Tinh tuý tâm không phải là thứ tồn tại bên trong dòng tâm của một cá nhân hay một đức Phật. Đó là nền tảng thực sự của tất cả những gì xuất hiện và tồn tại, là toàn bộ luân hồi...
Được viết: 09-04-2019
Sau giai đoạn tích lũy công đức và khởi tạo thiền định về sắc tướng và phạm vi trí tuệ bản lai của vị Bản tôn thiền định để tịnh hóa Tứ sinh, hành giả sẽ đi tiếp vào giai đoạn Thành tựu. Trước đó, ở giai đoạn Phát triển, ngoài những nhiễm ô bên ngoài khiến hệ thống kinh mạch luân xa bị đóng lại, chúng ta cũng chưa hiểu được năng lượng là gì và...
Được viết: 09-02-2019
Ngài an tọa trong tư thế Kim cương trên bảo tòa được tám Tuấn mã nâng đỡ, thân Ngài sắc vàng, tay phải Ngài trong thế ấn Thí nguyện, tay trái trong tư thế thiền định. Ngài được trang hoàng bằng các trang sức Báo thân. Ngài trụ ở phương Nam. Ngài biểu trưng cho công hạnh độ sinh và sự tịnh hóa tính kiêu mạn, có công hạnh bố thí siêu việt,tăng...
Được viết: 08-28-2019
Một cách tương đối, tổ hợp Thân - Tâm được chia thành ba cấp độ gồm: thô lậu, vi tế và rất vi tế. Thân tâm thô lậu: Thân tâm thô lậu là phạm trù chúng ta đã quen thuộc và dễ cảm nhận nhất. Thân thô lậu được tạo thành từ da, thịt, máu, xương, ngũ quan,… trong khi tâm thô lậu bao gồm năm nhận thức giác quan mang tính thô lậu, hạn chế về sự vật hiện...
Được viết: 08-26-2019
Có lẽ đến lúc này chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về khái niệm Bản tôn. Trong Phật giáo Kim Cương thừa, các hành giả thực hành quán tưởng về Bản tôn dựa trên nền tảng tâm chí thành. Những pháp thực hành Bản tôn này bắt nguồn từ những giáo lý thâm sâu của Đạo Phật và sử dụng kỹ thuật vô cùng thiện xảo để đánh thức sự chứng ngộ ở cấp độ sâu sắc nhất...
Được viết: 07-31-2019
Tâm chính là cội nguồn của mọi thăng trầm, khúc mắc, xung đột, khổ đau, hạnh phúc nơi chúng ta. Chính vì tầm quan trọng đặc biệt như vậy nên chúng ta cần bắt đầu tập cách làm quen và rèn luyện tâm. Để làm được điều này, chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều điều kiện thuận lợi như địa điểm, thời gian, cách thức, tư thế thực hành…, như vậy mới có thể...
Được viết: 07-24-2019
Ý Bản tôn là Yoga tâm tịnh quang liên quan đến quán hòa tan. Mục đích của sự thực hành này là hành giả phải nhận ra tất cả ý nghĩ, cảm xúc của mình dù tốt hay xấu đều là sự hiển bày của Bản tôn và thực hành an trụ tâm trong thực tại thanh tịnh, trí tuệ bất nhị, không tạo tác của tự tính. Sự thực hành này giúp bạn thoát khỏi sự bám chấp ràng buộc...
Được viết: 07-22-2019
Để có thể thụ nhận quán đỉnh, hành giả phải phát tâm thụ nhận ân đức gia trì, thực hành những giáo pháp tương ứng trong tương lai và phát tâm tức thời thực hành giáo pháp được truyền thụ. Để thành tựu, lễ truyền pháp quán đỉnh cần hội đủ ba nhân duyên điều kiện sau: - Động cơ của bậc Thượng sư phải thanh tịnh dựa trên cơ sở tình yêu thương và...
Được viết: 07-17-2019
Một cách thông thường, người đệ tử được thụ nhận hướng đạo, khai thị giáo pháp hay truyền thừa tâm từ Thượng sư. Trong Kim Cương thừa, có ba cách truyền dạy giáo pháp, thứ nhất là khẩu truyền, người thực hành được hướng dẫn bằng lời nói. Cách thứ hai, vi tế hơn là truyền thừa bằng cử chỉ, không phải truyền đạt bằng lời giảng mà thông qua các dấu...

Trang