Điều đặc biệt về hệ kinh mạch và khí năng lượng trong thân người | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Điều đặc biệt về hệ kinh mạch và khí năng lượng trong thân người

Trong Hang Động Lớn vùng Samye Chimphu, Đức Liên Hoa Sinh đã ban truyền trọn vẹn Tứ quán đỉnh (*) cho Đức Vua Trisong Deutsen cùng công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen. Vào lúc đó nhà vua và công chúa đã thấy những dấu hiệu thành tựu kỳ diệu của sự thực hành. Với tâm chí thành tha thiết, họ đã cúng dàng lên Đức Liên Hoa Sinh lời thỉnh cầu này: “Xin hãy lắng nghe, hỡi bậc Đạo sư vĩ đại! Điều gì là ý nghĩa khi, vào lúc khởi nguyên, một người được thụ nhận quán đỉnh với những biểu tượng linh thiêng và dấu hiệu thành tựu?”.

Đức Liên Hoa Sinh khai thị rằng:

Hãy nghe đây, Nhà vua và Tsogyal. Pháp thân và Báo thân, điều mà chúng ta gọi là Mandala trí tuệ, không phải là thân vật chất. Vì vậy, trong thân này không có kinh mạch mà đó là một khối cầu Pháp tính với 5 ánh sáng tỏa chiếu tự nhiên. Pháp thân và Báo thân không có các loại khí (**) nghiệp. Với Pháp thân và Báo thân, không cần tới quán đỉnh bí mật, vì phương tiện và trí tuệ là bất nhị.

Trong Hóa thân, mặc dù tồn tại dưới dạng một sắc tướng vật lý, kinh mạch trí tuệ lại có sức mạnh lớn lao, và khí năng trí tuệ là nguồn năng lượng vĩ đại. Hóa thân không có sự nhiễm ô của các xúc tình phiền não. Như vậy, Hóa thân chuyển hóa thành một thân trí tuệ nhờ đơn giản được đón nhận quán đỉnh bí mật thông qua các biểu tượng.

Với chúng sinh phàm tình được sinh ra bởi vô minh với thân tứ đại, các xúc tình phiền não có sức mạnh lớn lao, khí năng trí tuệ là nguồn năng lượng vĩ đại. Cần phải có các phương tiện thiện xảo thì mới hiển lộ được các kinh mạch cùng khí năng trí tuệ. Do vậy, khi một người thực hành miên mật, thì vô minh lắng xuống vào một trạng thái ngầm, ẩn tàng và các kinh mạch của các xúc tình phiền não được tịnh hóa. Và khi khí nghiệp được tịnh hóa, toàn bộ thân thể vật chất trở thành Mandala trí tuệ. Như vậy, sự tu tập thiền định tập trung vào các kinh mạch và khí năng này là rất quan trọng.

Trong 3 cõi thấp hơn, kinh mạch trí tuệ và khí năng trí tuệ nằm ẩn sâu bên trong, vì vậy không có con đường để giải thoát. Thân của hầu hết các loài động vật đều hướng mặt xuống dưới, do đó hệ thống kinh mạch và khí năng của loài súc sinh vô cùng u tối. Thân của hầu hết các ngã quỷ nằm ngang, vì vậy những kinh mạch và khí năng của loài ngã quỷ kích hoạt sự thèm khát. Thân của hầu hết chúng sinh địa ngục đều có đầu hướng xuống, vì vậy họ có những kinh mạch và khí năng đau đớn cực độ về thể xác hoặc tinh thần. Do những che chướng như vậy, chúng sinh trong 3 cõi thấp rất khó đón nhận những huấn thị cốt tủy.

Riêng trong thân người, một phần tư các kinh mạch và khí năng thuộc về dạng trí tuệ, vì vậy hãy kiên trì trong việc thực hành thiền định khai mở các kinh mạch và khí năng của các con!

Hãy nghe đây, Nhà Vua và Tsogyal! Các con đạt được trí tuệ khi khí năng nghiệp quả của các xúc tình vọng động được tịnh hóa nhờ sự tu tập khai mở các kinh mạch và khí năng. Khí năng chuyển động đều bên trong các kinh mạch trống rỗng sẽ mang lại sự gia tăng thể nghiệm tính không.

Giọt minh điểm bất hoại trong luân xa tim hỗ trợ, nâng đỡ Mandala trí tuệ. Khi giọt minh điểm dẫn dắt các tinh chất thuần tịnh của các đại, mọi phẩm chất giác ngộ hiển lộ, nhờ vậy thân con sẽ đầy màu sắc và tỏa sáng, khẩu của con mang đến sự hỷ lạc, và tâm con trở nên trong sáng, an tịnh, tự do khỏi niệm tưởng. Vào lúc đó, nếu con nối kết với những giáo huấn cốt tủy thâm sâu, thì trạng thái bất thoái chuyển sẽ nhậm vận tự nhiên không đòi hỏi bất cứ nỗ lực nào.

Ngài đã nói như vậy.

(Lược trích ấn phẩm: “Những kho tàng từ chỏm núi bách xù”

Nguyên tác: “Treasures From Juniper Ridge”

Tác giả: Erik Pema Kunsang)

Chú thích:

(*) Bốn quán đỉnh bao gồm:

- Quán đỉnh Bình: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Thân và thành tựu Hóa thân

- Quán đỉnh Bí mật: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Khẩu và thành tựu Báo thân

- Quán đỉnh Trí tuệ: giúp tịnh hóa ám chướng nơi Ý và thành tựu Pháp thân

- Quán đỉnh Ngữ tôn quý: giúp tịnh hóa các ám chướng Khí vi tế và thành tựu Thể tính thân.

(**) Khí:

Khí mà chúng ta đang bàn đến không dùng để chỉ đến không khí bên ngoài chúng ta hít thở mà đó là khí vi tế chảy xuyên qua các kinh mạch của chúng ta. Có hai loại khí chính là khí nâng đỡ tứ đại (thô lậu và vi tế) giúp cho thân chúng ta hoạt động; và khí nâng đỡ cảm xúc nghĩa là khí liên hệ với các cấp độ khác nhau của tâm thức. Nguyên lý Mật thừa dạy rằng: “tâm dựa trên khí” điều này có nghĩa là tâm chúng ta thì dựa vào các khí và các khí luôn dịch chuyển cùng tâm. Tâm và khí luôn dịch chuyển cùng nhau qua các kinh mạch vi tế.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2281915
Số người trực tuyến: