Tụng niệm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tụng niệm

Được viết: 07-07-2017
Tuyển tập các bài kinh tụng hộ niệm vãng sinh Trích ấn phẩm "Bardo - Bí mật Nghệ thuật sinh tử" Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành.  
Được viết: 08-08-2016
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu HT. Thích Thông Lai tụng
Được viết: 07-30-2016
Kinh Phổ Môn HT. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 07-28-2016
KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN  Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Tịnh Xá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ, 1990
Được viết: 07-26-2016
Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Minh Tuệ Sài Gòn 1991 - PL 2535
Được viết: 07-20-2016
Kinh Nhân quả ba đời HT. Thích Huệ Duyên tụng
Được viết: 07-08-2016
Tâm Kinh Bát Nhã HT. Thích Trí Thoát Tụng
Được viết: 07-08-2016
Ba Mươi Bảy Phẩm Bồ Tát Hạnh   Đỉnh lễ Quan Âm Đại Bi Chủ Tuy thấy vạn pháp vô lai khứ Duy chỉ một lòng lợi chúng sinh Trước Đức Bản tôn Quán Thế Âm Con đem ba nghiệp cung kính lễ Bậc chính đẳng giác, nguồn an lạc Từ tu chính pháp mà hiện thân Tu pháp luôn nương nhờ trí tuệ Con xin tuyên thuyết Hạnh Bồ đề. *** Phẩm thứ 1   Đời nay may...
Được viết: 05-28-2016
Các bài sám về cha mẹ   Phật dạy rất nhiều cách báo hiếu, nhưng tựu trung thì có hai cách chính, là hiếu thế gian và hiếu xuất thế gian.  Hiếu thế gian là cách thường tình ai cũng có thể làm được, đó là cung cấp cho cha mẹ cơm áo, thuốc thang, vật dụng, chăm sóc, thăm viếng, hầu cận… nhưng hơn hết là sự ân cần, thương yêu, kính trọng mẹ cha...

Trang