Tủ sách Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tủ sách Phật pháp

Được viết: 04-07-2019
Ấn phẩm: “Tích truyện Pháp cú” Nguyên tác: "Buddhist Legends" Tác giả: Eugène Watson Burlingame Việt dịch: Thiền viện Viên Chiếu  
Được viết: 04-07-2019
Ấn phẩm: “Cực Lạc Du Lãm Ký” Khoan Tịnh Pháp Sư HT. Thích Thiền tâm soạn dịch NXB Phương Đông, 2015  
Được viết: 04-03-2017
“Khả triết các bậc long tượng - Hình tượng người phụ nữ trong Phật giáo” Nhà xuất bản Tôn giáo, 2011
Được viết: 01-09-2017
"37 Phẩm Bồ Tát Hạnh" Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Nhà xuất bản Tôn giáo, 2011
Được viết: 08-09-2016
Giải trình ý nghĩa Vu Lan HT. Thích Phước Sơn Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn
Được viết: 07-25-2016
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sài Gòn 1991- PL 2535  
Được viết: 07-24-2016
Bardo - Hành trình liễu sinh thoát tử Hộ niệm người lâm chung Nhà Xuất Bản Tôn giáo, 2014
Được viết: 07-11-2016
Chữ "Hiếu" trong đạo Phật HT. Thích Thiện Siêu HT. Thích Minh Châu Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh
Được viết: 07-05-2016
MỤC LỤC QUYỂN 1 TU TÂM 1. Tu là cội phúc 2. Tu tâm 3. Tu và Tâm 4. Tâm Vương 5. Tâm Sở 6. Căn bản phiền não 7. Tùy phiền não 8. Thiện tâm sở 9. Điều Cốt Yếu Nhất Là Hằng Ngày Chúng Ta Nên Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm Của Mình.   QUYỂN 2 DƯỠNG TÍNH I. Phần Mở Đầu: Vấn đề Tu Tâm và Dưỡng tính khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào ? II...

Trang