Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
‘Mười Phương Chư Phật Đồng Hoan Hỉ’ Trong Mùa Vu Lan Tháng Bảy
Trong một quan niệm tràn đầy từ bi, Thầy Tỳ kheo ni Thích Thanh Tịnh (Đại Bảo tháp...
THÔNG BÁO LỊCH TỤNG KINH TRỰC TUYẾN THƯỜNG NHẬT
THÔNG BÁO LỊCH TỤNG KINH TRỰC TUYẾN THƯỜNG NHẬT  Để duy trì sự tu học Phật pháp, cầu...
Thiền định Đức Quan Âm Phật Mẫu Tara như thế nào để nhanh chóng viên mãn...
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của...
Vì sao rất khó để nhận biết phiền não vi tế?
Phiền não bao gồm sáu căn bản phiền não và hai mươi tùy phiền não. Trong thực tế, tổng...
Mối thâm duyên của Đức Phật A Di Đà với cõi Sa bà
Trong mười phương có vô số chư Phật, những chúng sinh hữu tâm đều có thể thân cận. Nay...
Pháp Hoa thất dụ - Dụ thứ nhất: Ngôi nhà lửa
Trong kinh Pháp Hoa, mỗi phẩm hầu như đều đề cập đến một câu chuyện, một thí dụ để làm rõ...
Nghiệp không phải là sự trừng phạt
Đôi khi gặp điều không may, người ta thấy cần đổ lỗi lên một thế lực siêu nhiên hoặc cho...
Kinh Dược Sư dạy cách đèn phướn nối mạng như thế nào?
Trong kinh Dược Sư có nhắc đến 9 thứ Hoạnh tử, tức là một cái chết không đúng thời. Trong...
Vì sao nghiệp xấu dễ phạm, khó bỏ?
Có hai khía cạnh chính của nghiệp: một khía cạnh liên quan đến sự trải nghiệm và một khía...
Chí thành tụng kinh sẽ chiêu cảm các chúng sinh đến nghe kinh,...
Tụng kinh tại nhà mà giữ giới thanh tịnh, phước đức vô cùng lớn. Lúc tụng kinh tâm phải...
Công đức trì tụng Chân ngôn Lục Tự Đại Minh trong ngày vía Quan Âm
Ngày 18 hàng tháng theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía của Đức Quan Âm. Thực hành pháp...
Niềm tin vào sự hiển diện sống động của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara khi...
Chướng ngại lớn nhất đối với nhiều hành giả sơ cơ là thiếu niềm tin vào sự hiển diện của...
Tập san
Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4022575
Số người trực tuyến: