Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Ni chúng Tịnh thất Tây Thiên kính mừng sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương...
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh Ni chúng Tịnh thất Tây...
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa viếng thăm và cử hành Khoá lễ khiển...
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh Đức Nhiếp Chính Vương...
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tham quan và ban gia trì Đại Bảo...
Ngày 21/03/2023, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa cùng tăng đoàn đã quang lâm Đại Bảo Tháp...
Hạnh nguyện chư Phật và Đại nguyện Đức Phật Dược Sư
Tất cả chư Phật đã thành, đang thành và sẽ thành đều chứng đắc quả vị giác ngộ Vô thượng...
Hiểu đúng về cõi Tịnh phương Đông và cõi Tịnh phương Tây
Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh gồm có 7 bộ. Ngài Huyền Trang cầu pháp ở Ấn Độ đã thỉnh...
Tại sao cần trì tụng chân ngôn Tính không khi thực hành?
Kim Cương Thừa còn được gọi là con đường đạo thực hành tu tập quả vì hành giả...
Quy luật nghiệp có còn chi phối khi thực hành tịnh hóa?
Với pháp tu Kim Cương Tát Đoả và thông qua quá trình tịnh hoá, chúng ta tự thừa nhận rằng...
Phương pháp nào chuyển hoá Nghiệp tận gốc?
Ngã chấp là nguyên nhân tạo ra thế giới khổ đau mà chúng ta đang sống. Khi bắt đầu tái...
Nghiệp báo của ai người ấy tự trả
Sinh tử phiền não của mỗi người, đều phải dựa vào công năng tu hành của chính bản thân...
10 phúc báu dành cho người chia sẻ Phật pháp
Bố thí là một pháp tu không thể thiếu đối với người con Phật. Phật dạy có ba loại bố thí...
Động cơ đúng đắn khi thực hành pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
Phương cách chúng ta thực hành về Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara sẽ tăng tiến theo bốn cấp...
Lợi ích thực hành pháp tu Tara theo khía cạnh tương đối và rốt ráo
Trong vô số pháp Mật thừa của bốn thứ lớp Tantra, Nghi quỹ Bốn Cúng dàng Mandala Đức Phật...
Tập san
Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4913098
Số người trực tuyến: