Hàng nghìn Phật tử phát nguyện trì Tháp mùa Vu Lan | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hàng nghìn Phật tử phát nguyện trì Tháp mùa Vu Lan

Trong Lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên, cửu huyền thất tổ tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 14/08/2016, hàng nghìn Phật tử đã phát nguyện trì Tháp Chân ngôn Lục Tự Đại Minh "OM MANI PADME HUNG" với mong nguyện tích lũy công đức hồi hướng báo hiếu ông bà, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp

Mật điển dạy rằng: "Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ". Về việc trì Tháp, Đức Phật cũng từng dạy: "Ai có tâm nguyện cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại có thể họa hình Tháp trên giấy, điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ sẽ đều thành tựu viên mãn!".

Mùa Vu Lan báo hiếu kéo dài đến hết tháng bảy âm lịch, vì vậy, các Phật tử tham gia Pháp hội đang nỗ lực hoàn thành cho mình ít nhất là một tháp chân ngôn để báo đáp ân đức sinh thành của ông bà cha mẹ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4691000
Số người trực tuyến: