Nội dung sách | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nội dung sách

Được viết: 05-10-2022
Theo Hiền Ngu Kinh ghi, nước Tỳ Xá Ly có 500 người mù. Những người bất hạnh này vì không nhìn thấy được gì, không làm được bất kỳ công việc gì, chỉ có thể dựa vào việc hành khất mà sống qua ngày, chịu hết sự coi khinh của mọi người. Lúc này, thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật. Tin Đức Phật xuất hiện tại thế gian đã truyền đến tai của 500 người mù...
Được viết: 05-09-2022
Đến ngày trăng tròn tháng Vesākha, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng hậu xin phép đức vua về kinh đô Devadaha, nước Koliya, là quê hương của lệnh bà để chờ ngày mãn nhụy khai hoa. Thế rồi, một toán phi mã cấp tốc mang thông điệp của đức vua Suddhodana sang đức vua Suppabuddha đưa tin ngày lệnh bà lên đường. Dân chúng cả hai nước hớn hở chào đón...
Được viết: 05-08-2022
Khi thấy Singàla (Thi-ca-la-việt) mỗi buổi sáng, dậy sớm đỉnh lễ sáu phương (Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ IV, 188B), đúng theo lời dặn của người cha để lại, đức Phật thấy rõ sự vô ích của lễ nghi và Ngài đã giải thích theo hướng chuyển thành hành động đúng bổn phận của mình. Phương Đông chỉ cho cha mẹ và con cái, phương Nam chỉ cho sư...
Được viết: 05-04-2022
Dưới chân ngọn Himalaya có vương quốc Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) nhỏ bé nhưng núi sông xinh tươi, hùng vĩ, chính là quê hương từ ngàn xưa của dòng họ Thích Ca anh hùng đã đến đây lập quốc. Đức vua hiện tại là Suddhodana (Tịnh Phạn), hoàng hậu là Mahāmāyā (Ma Da). Mahāmāyā là em ruột của đức vua Suppabuddha ở vương quốc Koliya kế cận, cách nhau...
Được viết: 05-02-2022
Tướng giới phép Bát quan trai Lời ghi: “Quan” là đóng, nghĩa là đóng bế các dữ chẳng khởi. “Trai” là đúng, nghĩa là đúng quá trưa chẳng ăn làm tên. Nói “phép trai” là lấy chẳng ăn phi thời, làm thể trai, do 8 việc bế dữ mà trợ thành phép trai. Như Luận Tân Bà Sa nói: “Người cận trụ 8 giới là năm thêm ba, nghĩa là trong phép thứ 7 hiệp lại làm...
Được viết: 05-01-2022
Theo Phật học phổ thông, Chính mạng là sự sinh sống, việc mưu sinh chính đáng bằng nghề nghiệp lương thiện, không hại người, hại vật; sống Chính mạng, còn dạy con người không tham lam, ích kỷ… Trái với Chính mạng là Tà mạng, sống lừa dối gian trá. Để thực hành tốt Chính mạng còn phải sống và làm việc đúng pháp luật, phù hợp với truyền thống dân...
Được viết: 04-28-2022
Thông thường, các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo chủ yếu tái hiện lại nội dung của kinh điển. Hội họa Phật giáo thời kỳ đầu thường mô tả lại cuộc đời Đức Phật, nội dung của các bộ kinh và các câu chuyện tiền thân Đức Phật. Bối cảnh và nhân vật trong các tác phẩm nghệ thuật được khắc họa theo quan kiến của đạo Phật tùy thuộc vào truyền thống của...
Được viết: 04-26-2022
Người xưa có dạy: “Hữu vi tuy huyễn, phế bỏ thì đạo nghiệp không thành. Vô vi tuy chân, cố chấp thì trí tuệ chẳng rộng”. Chưa lên bờ đã vội bỏ bè, hẳn kết quả chỉ chết chìm. Chấp không, chẳng chứng chân không, ắt sa đọa luân hồi. Còn chấp có, tin nhân quả, chăm niệm Phật, cầu vãng sinh, thì sen ngọc gió đàn Tây phương hẳn có phần. Cho nên tiên đức...
Được viết: 04-22-2022
Khi chúng ta nuốt thức ăn, trong quá trình đưa vào cơ thể, thức ăn đó được làm nhỏ, tiêu hóa, đồng hóa, các chất cặn bã được đẩy ra ngoài. Bốn cơ quan chịu trách nhiệm thải các chất thừa là: ruột, thận, phổi và da. Để cho những cơ quan này làm việc tốt, toàn cơ thể phải có một tiềm lực năng lượng đủ lớn mạnh. Hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài...
Được viết: 04-15-2022
Một trong những phương pháp dạy thiền cho trẻ dễ nhất chính là sự hình dung, qua những hình ảnh tưởng tượng phong phú, trẻ có thể sử dụng tiềm năng não phải của mình cùng những đức tính tích cực như tình yêu thương và lòng vị tha. Năng lực hình dung, tưởng tượng có sức mạnh khiến cho những điều xảy ra trong hiện thực chính xác và trùng khớp với...

Trang