Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 09-28-2015
Sáng nay, 27-09, Đức Pháp Vương chủ trì khóa lễ cúng dàng Hỏa tịnh, cầu nguyện 21 Lục Độ Phật Mẫu Tara và khóa lễ Hộ pháp Mahakali. Chúng tôi xin chia sẻ những hình ảnh trong khóa lễ sáng nay.
Được viết: 09-26-2015
Sáng ngày 26/09, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ chủ trì Đại lễ An Vị Xá Lợi Phật. Đích thân Ngài sẽ an vị Xá Lợi Phật và tôn tượng Phật hơn 2000 năm tuổi lên tầng thứ 7 của Đại Bảo Tháp. Buổi chiều, Đại lễ Gia Trì Cát Tường thù thắng, cung thỉnh Phật an trụ chư tôn tượng, 108 tôn tượng thếp vàng do các nghệ...
Được viết: 09-25-2015
Sáng nay, 25/09/2015, hàng nghìn Phật tử và chư thiện hữu đã vân tập về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, cung đón Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn. Đức Pháp Vương đã cử hành nghi lễ Khai đàn Pháp hội Mật thừa Đại Bi Quan Âm, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.
Được viết: 09-24-2015
Trong những ngày qua, chư Tăng Ni đã thực hiện yểm 108 tôn tượng chư Phật, chư Thượng sư trên Cây Phúc Điền Quy Y Truyền thừa Drukpa. Sau đó, các tôn tượng này được đặt trên cấu trúc thô của Cây Quy Y để chuẩn bị cho buổi lễ Khai quang điểm nhãn, cung thỉnh Phật an trụ chư tôn tượng trong lòng Đại Bảo Tháp do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chủ trì...
Được viết: 09-23-2015
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc) đã được trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị cung nghinh Hoá thân Phật Quán Thế Âm - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa lần thứ 7 quang lâm trở lại Tây Thiên.
Được viết: 09-17-2015
Ngày 29/3/2015 chư Ni Tây Thiên cùng các Phật tử đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Gaylwa Dokhampa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
Được viết: 09-17-2015
“Trong tất cả các phương pháp tích lũy công đức nhờ bố thí, cúng dàng đèn bơ chỉ đứng ngay sau cúng dàng Tsog”. Cúng dàng đèn bơ là cúng dàng mãnh liệt nhất bởi lẽ ánh sáng của chúng tượng trưng cho trí tuệ. Ngay khi ngọn đèn xua tan bóng tối, ánh sáng của ngọn đèn biểu hiện sự tan biến của bóng tối vô minh và chứng đắc trí tuệ sáng suốt của Phật...
Được viết: 08-22-2015
Vâng lời Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chỉ dạy, chư Ni Tây Thiên tổ chức khóa chuyên tu Đức Phật Quán Thế Âm và Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara để cầu nguyện cho người dân và đất nước Nepal. Khóa chuyên tu được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên và Tịnh thất Tây Thiên. Chúng tôi xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đầu tiên của khóa chuyên tu này.
Được viết: 08-22-2015
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN NGÀY 24/05/2015 TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN
Được viết: 08-22-2015
Chúng tôi xin gửi tới Quý Phật tử, chư Thiện hữu gần xa những hình ảnh đang diễn ra tại Đại Lễ Gia trì Pháp Bảo Yểm tâm tượng Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chủ nhật ngày 12/04/2015 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

Trang