Tam thừa Phật giáo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tam thừa Phật giáo

Được viết: 08-28-2019
Một cách tương đối, tổ hợp Thân - Tâm được chia thành ba cấp độ gồm: thô lậu, vi tế và rất vi tế. Thân tâm thô lậu: Thân tâm thô lậu là phạm trù chúng ta đã quen thuộc và dễ cảm nhận nhất. Thân thô lậu được tạo thành từ da, thịt, máu, xương, ngũ quan,… trong khi tâm thô lậu bao gồm năm nhận thức giác quan mang tính thô lậu, hạn chế về sự vật hiện...
Được viết: 08-26-2019
Có lẽ đến lúc này chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về khái niệm Bản tôn. Trong Phật giáo Kim Cương thừa, các hành giả thực hành quán tưởng về Bản tôn dựa trên nền tảng tâm chí thành. Những pháp thực hành Bản tôn này bắt nguồn từ những giáo lý thâm sâu của Đạo Phật và sử dụng kỹ thuật vô cùng thiện xảo để đánh thức sự chứng ngộ ở cấp độ sâu sắc nhất...
Được viết: 08-19-2019
Khi ta quán sát tâm mà không áp đặt cho nó bất cứ gì, đôi lúc tâm thức rơi vào trạng thái thả lỏng nào đó, đôi lúc nó lại rất xáo động. Thỉnh thoảng, dường như bạn mất ý thức về nơi mình đang ở, việc mình đang làm và cái mà mình đã bị ràng buộc… Đây không phải là điều ta đang cần tìm kiếm, mà thực ra nó rất nguy hiểm, không phải theo nghĩa nguy...
Được viết: 07-31-2019
Tâm chính là cội nguồn của mọi thăng trầm, khúc mắc, xung đột, khổ đau, hạnh phúc nơi chúng ta. Chính vì tầm quan trọng đặc biệt như vậy nên chúng ta cần bắt đầu tập cách làm quen và rèn luyện tâm. Để làm được điều này, chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều điều kiện thuận lợi như địa điểm, thời gian, cách thức, tư thế thực hành…, như vậy mới có thể...
Được viết: 07-24-2019
Ý Bản tôn là Yoga tâm tịnh quang liên quan đến quán hòa tan. Mục đích của sự thực hành này là hành giả phải nhận ra tất cả ý nghĩ, cảm xúc của mình dù tốt hay xấu đều là sự hiển bày của Bản tôn và thực hành an trụ tâm trong thực tại thanh tịnh, trí tuệ bất nhị, không tạo tác của tự tính. Sự thực hành này giúp bạn thoát khỏi sự bám chấp ràng buộc...
Được viết: 07-22-2019
Để có thể thụ nhận quán đỉnh, hành giả phải phát tâm thụ nhận ân đức gia trì, thực hành những giáo pháp tương ứng trong tương lai và phát tâm tức thời thực hành giáo pháp được truyền thụ. Để thành tựu, lễ truyền pháp quán đỉnh cần hội đủ ba nhân duyên điều kiện sau: - Động cơ của bậc Thượng sư phải thanh tịnh dựa trên cơ sở tình yêu thương và...
Được viết: 07-17-2019
Một cách thông thường, người đệ tử được thụ nhận hướng đạo, khai thị giáo pháp hay truyền thừa tâm từ Thượng sư. Trong Kim Cương thừa, có ba cách truyền dạy giáo pháp, thứ nhất là khẩu truyền, người thực hành được hướng dẫn bằng lời nói. Cách thứ hai, vi tế hơn là truyền thừa bằng cử chỉ, không phải truyền đạt bằng lời giảng mà thông qua các dấu...
Được viết: 07-15-2019
Trong Yoga giai đoạn Phát triển mà một số người thường gọi là Yoga Bản tôn, chúng ta học cách quán tưởng tự thân thành một vị Phật Bản tôn toàn giác. Ở trong thiền cấp độ sâu, chúng ta trưởng dưỡng hiện tướng sinh động, rõ ràng tự thân là Bản tôn và niềm kiêu hãnh kim cương linh thiêng về tự tính Phật Bản tôn nơi mình. Tuy nhiên, để làm được điều...
Được viết: 07-04-2019
Trong Tứ diệu đế, Tập đế theo nghĩa dịch tiếng Anh có nghĩa là «nguồn gốc về sự phụ thuộc lẫn nhau», hay «nguyên nhân, cội nguồn của mọi sự tướng, hiện tượng». Theo tiếng Hán Việt, “Tập” là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên, “Đế” là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi...
Được viết: 07-03-2019
Như vậy đầu tiên chúng ta triệu thỉnh chư Phật, Thượng sư sau đó các Ngài hòa tan vào bậc Căn Bản Thượng sư chính trong hình tướng Đức Phật Kim Cương Trì. Bậc Thượng sư của bạn hiển hiện một cách bất khả phân trong Báo thân Phật, còn bạn quán tưởng mình trong Báo thân Bản tôn để xóa bỏ hết những chấp trước nghi ngại. Sau đó chúng ta sẽ quy y và...

Trang