Tin tức hoạt động | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin tức hoạt động

Được viết: 08-16-2015
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý Phật tử thiện hữu gần xa chương trình chuyên tu cầu nguyện cho đất nước Nepal từ ngày 28/04/2015 đến ngày 02/05/2015 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc) như sau:   Nội dung: Chương trình chuyên tu Cúng dường Đức Phật Quán Thế Âm và Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara hồi hướng ...
Được viết: 08-16-2015
  Ngay trong những ngày đầu tiên của mùa Phật đản-Vesak 2014, tại khu danh thắng Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc), chư Tăng Ni, Phật tử đã trang trọng cử hành nghi lễ chào mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.   Việc Đức Phật đản sinh là sự hội tụ đủ nhân duyên giữa tâm đại từ bi của Ngài và ước nguyện chấm dứt khổ đau, tìm...

Trang