Bài khấn Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bài khấn Phật

BÀI KHẤN PHẬT

Nam mô A Di Đà Phật.

Hôm nay là ngày... tháng... năm...

Đệ tử con là................. , tuổi...... , ở tại.................

Cùng toàn thể gia đình thành tâm tới trước Đại hùng Bảo điện, nơi chùa............. , dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại sĩ cùng Thánh hiền tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại sĩ, chư Thánh hiền tăng, Thiên long bát bộ, Hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc học theo pháp Phật nhiệm mầu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đoạn cứu độ các bậc Tôn trưởng, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn nguyện.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4137367
Số người trực tuyến: