Bức tượng Phật cổ và Xá lợi an vị trên đỉnh Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bức tượng Phật cổ và Xá lợi an vị trên đỉnh Tháp


Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên có phần chóp dựng thẳng từ trung tâm mái Vòm, rất nổi bật với kiểu kiến trúc đặc trưng của Bảo tháp Kim Cương thừa. Trong ý nghĩa Mandala Vũ trụ bên trong, phần kiến trúc này tương ứng với Vô kiến đỉnh tướng, Hảo tướng trên đỉnh đầu hay còn gọi là Nhục kế của đức Phật mà chúng sinh thông thường không thể nhìn thấy.
 

 

Phần Chóp này  được làm bằng đồng thếp vầng gồm 13 tầng, cao 7 mét, nêu biểu Thập địa Bồ Tát và Ba quả vị Phật là Đẳng giác- Diệu giác - Viên giác của Đại thừa Phật giáo, tương ứng là các quả vị Phổ Quang - Liên Hoa Bộ Vô Chấp - Kim Cương Trì trong Kim Cương thừa. Tầng thứ 7 nằm ngay phía trên bốn phù điêu Vương miện Phật có một Bảo điện nhỏ hình vuông hiên kép nêu biểu cho Thể tính Pháp thân. Đây là nơi thờ phụng tâm linh vô cùng đặc biệt do được an vị Xá lợi Phật cùng một tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có niên đại hơn 2.000 năm.
 

Bảo vật an vị bao gồm pho tượng Phật trong tư thế thiền định được đúc bằng đồng, tuổi thọ 2.000 năm, tích tụ năng lượng gia trì do các bậc thượng sư, hành giả tu trì, cúng dường suốt cả nghìn năm.


Xá lợi Phật an vị nơi trung tâm đỉnh tháp cũng quan trọng như trái tim được đặt đúng vị trí trong cơ thể con người.

Nguồn gốc của những Pháp khí này hết sức đặc biệt. Bức tượng Thích Ca Mâu Ni  là tượng đồng cổ, một trong những Pháp bảo của Truyền thừa Drukpa được Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trì giữ từ nhiều đời. Xá lợi Phật hay tinh hoa giác ngộ mà Ngài ban cho Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên cũng vậy. Các Pháp bảo này đều tràn đầy ân phúc gia trì của Đức Phật và Đức Pháp Vương. Ngoài ra, trong Bảo điện còn có một chiếc đèn thiêng lấy từ cặp đèn với mẫu mã hoa văn độc bản do Đức Pháp Vương đặt làm và từng sử dụng trong nhiều lần chuyên tu nhập thất. Tâm nguyện của Ngài là sẽ đích thân đi lên Tầng 7 của Tháp để an vị Tượng Phật, Xá lợi và ngọn Đèn báu nơi Bảo điện nhân dịp quang lâm Việt Nam trong Pháp hội 2015. Việc an vị xá lợi chính là an vị Trí tuệ, vì Xá lợi được đặt trong phần kiến trúc tượng trưng cho Vô Kiến Đỉnh Tướng của Đức Phật.
 

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
 

Sau khi hoàn thiện cơ bản phần thô, yểm tâm kỹ lưỡng, an vị tượng Ngũ Trí Như Lai, có thể nói việc gia trì Cây Bồ đề Quy y Phúc Điền Truyền thừa Thượng sư nơi tầng Vòm, ban phước gia trì để kiến lập Đại Mandala Độ Mẫu Quan Âm Tara tại tầng Tứ Diện, đặt an vị Tượng và Xá lợi Phật trên chóp Tháp giúp hoàn thiện mọi hạng mục kết giới, yểm tâm và gia trì tâm linh. Đại Bảo tháp Mandala hoàn hảo sẽ trở thành tâm điểm gia trì vô cùng linh thiêng, biểu tượng Đại Trí tuệ của Đức Phật mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh hữu tình tại Việt Nam và trên toàn Pháp giới.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4913135
Số người trực tuyến: