Viên mãn mọi tâm nguyện sở cầu khi vi nhiễu Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Viên mãn mọi tâm nguyện sở cầu khi vi nhiễu Đại Bảo Tháp

Một lần, Vua Trisong Detsen hỏi Đại Sư Liên Hoa Sinh: “Thưa Đại Sư! Xin Ngài nói cho chúng con biết về lợi ích và phước báu của việc phục lạy trước Bảo Tháp, đi nhiễu quanh Tháp, chiêm bái và cúng dường, cùng làm công quả cho nơi tụ hội hợp nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai”.

Đức Liên Hoa Sinh trả lời: “Thưa Đại Vương! Xin Ngài hết sức chú ý nghe Ta nói!

Sau khi chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đã thực sự tan hòa, nhập vào Tâm Thuần Tịnh của Bảo Tháp vĩnh viễn, thì Đại Bảo Tháp này có quyền năng khiến cho mọi lời cầu xin và mọi ý nguyện đều được thành tựu tức khắc và vô cùng, vì Tháp đã trở thành Viên Ngọc Như Ý (Yeshe Norbu).

Chúng sinh bất cứ ai với tấm lòng trong sạch lễ lạy trước Đại Bảo Tháp, nhiễu quanh Tháp và chiêm bái Tháp sẽ có được lợi ích và phúc huệ vô lượng không thể nghĩ bàn, vượt quá cả sự diễn tả của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, vì những tảng đá xây thành Bảo Tháp này là để mang lại niềm vui bất khả tư nghì cho loài người.

Vì Đại Bảo Tháp này là nơi nhận Phật Tâm của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, nên Tháp cũng là nơi chiêm bái của những người phàm cũng như chư thiên. Đối với người và trời, bất cứ lời cầu xin hay khấn nguyện nào trước Tháp này, cũng sẽ được ban cho sự như ý, thậm chí ngay cả sự chứng ngộ tối thượng và quyền năng tâm linh cũng có thể được đạt được.

Đại Bảo Tháp, Viên Ngọc Như Ý Quý Báu này sẽ ban cho mọi điều hạnh phúc.

Người nào đến viếng Tháp sẽ không bị sa vào ba cõi thấp: ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục, khi thần thức của người đó lang thang trong cõi Bardo sau khi chết.

Người nào nghe thấy sự rung động của Đại Bảo Tháp bằng tai của mình, thì chủng tử giác ngộ tối thượng sẽ được gieo trồng trong người đó.

Người nào quán tưởng bản tính của Đại Bảo Tháp thì người đó sẽ không xáo động, kiêu mạn, hôn trầm và sẽ tái sinh vào dòng thiền định.

Người nào cung kính khoanh tay trước Đại Bảo Tháp, người đó sẽ đi theo Chính Đạo.

Bất kỳ người nào cúi mình đỉnh lễ sâu sa trước Đại Bảo Tháp, người đó sẽ trở thành một Bậc Chuyển Luân Vương (Vua của Vũ Trụ).

Người nào nhiễu quanh Đại Bảo Tháp sẽ đạt được bảy điều thiêng liêng hạnh phúc: Tái sinh cao quý, thân thể tốt đẹp, rất sung sướng, có trí huệ và đức hạnh, giàu có và quyền lực, không có bệnh tật và cực kỳ trường thọ.

Người nào cầu nguyện sẽ được như ý tức khắc cho mình cũng như cho người khác.

Người nào cúng dường cho các tu sĩ của Đại Bảo Tháp, thì kiếp sau của họ sẽ không còn bị đói khát, bệnh tật.

Người nào dâng hoa cho Đại Bảo Tháp thì sẽ được phước, lộc, an khang.

Người nào dâng hương nhang sẽ đạt được việc làm trong sạch và đạo đức.

Người nào dâng đèn sẽ thoát khỏi bóng tối vô minh và đạt được giác ngộ.

Người nào dâng hương liệu thơm sẽ không gặp phiền não, đau khổ.

Người nào cúng dường thực phẩm ban phước sẽ sống một đời thiền định và không bị đói.

Người nào dâng âm nhạc lên Đại Bảo Tháp là hoằng truyền Pháp âm ra khắp mười phương.

Người nào dâng âm thanh của chiêng, chũm chọe sẽ đạt sự hiểu biết sâu rộng và thịnh vượng.

Người nào dâng âm thanh của chuông nhỏ sẽ có giọng nói ngọt êm, giọng nói thiêng liêng của vua trời Phạm Thiên.

Người nào dâng một đồ hình Mandala lên Đại Bảo Tháp sẽ đạt được công đức và trí huệ viên mãn như kết quả của tu tập tâm linh tạm thời và tối hậu.

(Nguồn: Trích "Huyền Thoại Đại Bảo Tháp")

Công đức vi nhiễu, cúng dàng Đại Bảo Tháp

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943545
Số người trực tuyến: