Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 08-22-2015
ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA CỬ HÀNH ĐẠI LỄ CẦU SIÊU JANGWA TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (12/04/2014)
Được viết: 08-22-2015
HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA VÀ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG GYALWA DOKHAMPA TẠI TÂY THIÊN NĂM 2008
Được viết: 08-22-2015
 HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ CẦU SIÊU ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH CỬU HUYỀN THẤT TỔ TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN NĂM 2014
Được viết: 08-22-2015
HÀNG NGHÌN NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THAI NHI TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN
Được viết: 08-22-2015
Vũ điệu Thiên Long
Được viết: 08-22-2015
VŨ ĐIỆU KIM CƯƠNG HỘ PHÁP
Được viết: 08-20-2015
Hình ảnh đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn tham dự và gia trì cho buổi lễ động thổ công trình hồ Hương Thủy và bổ nhiệm trụ trì Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 10/12/2014. Vào buổi chiều, Đức Pháp Vương và Nhiếp Chính Vương Drukpa Yongdzin Rinpoche đã chủ trì khóa lễ thí thân pháp Sengey Tsewa trong lòng Đại Bảo tháp. Sau đó Đức Pháp...
Được viết: 08-20-2015
Màn múa rồng Vũ điệu Thăng Long và Bạch Liên hoa cùng tiết mục kịch lịch sử đản sinh của bậc Hóa thân Bồ Tát do các chư Ni Tây Thiên cùng các Phật tử Drukpa biểu diễn cúng dàng Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche cùng Tăng đoàn và đại chúng tham dự Pháp hội, ngày 30/04/2014.
Được viết: 08-20-2015
 Buổi lễ kỉ niệm ngày Phật đản và cúng dàng Đức Nhiếp Chính Vương cùng Tăng đoàn.
Được viết: 08-20-2015
Nhân dịp tháng Vesak, Đức Nhiếp Chính Vương đã thuyết giảng về Tứ Diệu Đề vào buổi sáng. Chương trình chiều tối bao gồm quán đỉnh Liên Hoa Bộ Phật A Di Đà - Quan Âm - Liên Hoa Sinh và vở kịch về sự đản sinh của Đức Nhiếp Chính Vương thực hiện bởi Drukpa Việt Nam. Vào cuối ngày, Đức Nhiếp Chính Vương đã cùng chư tăng ni Phật tử cúng dàng đèn và...

Trang