Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 08-22-2015
Vâng lời Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chỉ dạy, chư Ni Tây Thiên tổ chức khóa chuyên tu Đức Phật Quán Thế Âm và Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara để cầu nguyện cho người dân và đất nước Nepal. Khóa chuyên tu được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên và Tịnh thất Tây Thiên. Chúng tôi xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đầu tiên của khóa chuyên tu này.
Được viết: 08-22-2015
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN NGÀY 24/05/2015 TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN
Được viết: 08-22-2015
Chúng tôi xin gửi tới Quý Phật tử, chư Thiện hữu gần xa những hình ảnh đang diễn ra tại Đại Lễ Gia trì Pháp Bảo Yểm tâm tượng Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chủ nhật ngày 12/04/2015 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc)
Được viết: 08-22-2015
Chúng tôi xin gửi tới Quý Phật tử, chư Thiện hữu gần xa những hình ảnh chi tiết của Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn vừa được tiến hành yểm tâm tại "Đại Lễ Gia trì Pháp Bảo Yểm tâm Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn" (chủ nhật ngày 12/04/2015) vừa qua tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Được viết: 08-22-2015
Từ sáng sớm ngày 19/07/2015, dưới sự hướng dẫn của hai Lama thuộc tăng đoàn Truyền thừa Drukpa, chư Ni Tây Thiên cùng chư Tăng Ni Phật tử đã cử hành khóa lễ cầu siêu quán đỉnh Changwa Giác linh Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Tịnh Minh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Chúng tôi xin gửi tới Quý vị những hình ảnh của Khóa lễ này
Được viết: 08-22-2015
Vào hồi 14 giờ 00 ngày 20/07/2015 (nhằm ngày 05/06 năm Ất Mùi), chư Tăng Ni Phật tử và gia đình đã trang trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm truy điệu Giác linh Thầy Tỳ Kheo Ni Bồ Tát giới Thích Tịnh Minh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Chúng tôi xin gửi tới Quý vị những hình ảnh trong lễ truy điệu của Thầy.
Được viết: 08-22-2015
Nghi thức Phóng sinh tại Lễ Thượng Nguyên Cầu An ngày 15/3/2015
Được viết: 08-22-2015
Ấn tượng khoá lễ Cầu An theo truyền thống Phật giáo KimCương Thừa
Được viết: 08-22-2015
Lễ hội Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên 29/03/25015
Được viết: 08-22-2015
Đại Lễ cầu an, cầu siêu Changwa nạn nhân thảm họa động đất Nepal

Trang