Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 08-20-2015
Lễ cung nghinh Đức Nhiếp Chính Vương và Tăng đoàn Truyền thừa tới Bảo tháp
Được viết: 08-20-2015
Đức Pháp Vương cùng Tăng đoàn đã quang lâm Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, với số lượng Phật tử kỷ lục trong các kỳ Pháp hội tại Đại Bảo tháp. Sau khi Tăng đoàn cử hành khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an  
Được viết: 08-20-2015
Lễ yểm tâm tượng và lễ an vị tôn tượng Ngũ Trí Như Lai được tổ chức vào ngày 20/10/2013 (ngày 16/9 âm lịch) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc với gần 10,000 người tới dự lễ.  
Được viết: 08-20-2015
Những hình ảnh về khóa chuyên tu Guru Yoga và Lễ mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, sáng 29/03/2015.  
Được viết: 08-20-2015
Hình ảnh buổi lễ gia trì đúc tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn  tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, 12/10/2014 (19.9.âl).
Được viết: 08-20-2015
Đại lễ cầu siêu phổ độ gia tiên, mùa Vu Lan 2014  
Được viết: 08-20-2015
Lễ gia trì đúc tượng Phật Mẫu Trí Tuệ được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên, ngày 22/09/2013
Được viết: 08-20-2015
24,25,26/04- Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Tây Thiên  
Được viết: 08-20-2015
Hình ảnh ​Lễ yểm Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Được viết: 08-20-2015
Gần 400 Phật tử & tình nguyện viên ở đủ các lứa tuổi đã đóng góp công sức của mình cho Bảo tháp với tinh thần vô ngã, không quản ngại công việc nặng nhọc!  

Trang