Ý nghĩa Ngày Đại lễ Tam Hợp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Ý nghĩa Ngày Đại lễ Tam Hợp

Ý nghĩa Ngày Đại lễ Tam Hợp - Đức Phật thành đạo

Hôm nay là ngày 15 tháng 4 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày Tam hợp kỷ niệm sự kiện Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba sự kiện đều mang hai ý nghĩa viên mãn là Nhân quả viên mãn và Diệt độ viên mãn, do dù là Đản sinh nhưng đã viên mãn nhân quả tu hành trong ba A Tăng kỳ kiếp, đoạn trừ sinh tử không còn tái sinh, nên gọi là Sinh tử diệt – Niết bàn. Thành tựu đạo quả là sự viên mãn về quả vị đầy đủ 10 hiệu, Tam minh, Tứ trí, Ngũ nhãn, Lục thông, Thập lực, Giải thoát thanh tịnh, giác ngộ hoàn toàn, nên gọi là nhân quả tu chứng viên mãn và đoạn trừ hoàn toàn phiền não vô minh, nên gọi phiền não diệt – Niết bàn. Cho đến khi nhập Niết bàn cũng là một sự viên mãn nhân quả Phật sự và đoạn trừ hoàn toàn sinh thân và sinh y, nên gọi là Ngũ uẩn diệt – Niết bàn. Như vậy, về mặt Pháp thân, Đức Phật vẫn còn ở với chúng ta, ở trong ta và khắp mọi nơi trong khắp pháp giới, từ trường hiện hữu khắp cả 10 phương thế giới. Nên Cổ đức có dạy: 
Con Niệm Phật để lòng nhớ mãi
Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh
Nguyện theo Ngài trên bước đường lành
Con Niệm Phật để rồi thành Phật.
Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý vị bài giảng của Thầy Tỳ kheo ni Thích Thanh Tịnh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong buổi Đại lễ kỷ niệm ngày Tam Hợp 2016.

Vào ngày Tam hợp, công đức từ các thiện hạnh mà chúng ta thực hiện sẽ tăng trưởng gấp bội, ngược lại, các ác nghiệp từ hành động của thân, khẩu, ý cũng được nhân theo cấp số nhân.

Vì vậy, hãy cùng thực hành tích luỹ công đức vào ngày thù thắng này qua các hoạt động: tụng kinh, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, sám hối, bố thí, cúng dàng... và hồi hướng công đức cho hết thảy chúng sinh đều được giải thoát luân hồi khổ đau.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018344
Số người trực tuyến: