Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 05-20-2020
Nếu một hành giả Mật thừa cho rằng mình chỉ thực hành để đón nhận sự gia trì, công đức từ một vị Phật Bản tôn ở bên ngoài thì điều đấy là sai lầm và không thể thành tựu được pháp tu. Việc này cũng tương tự như bạn đang chấp trước sự thần quyền ở bên ngoài. Đức Phật Quan Âm Bạch Độ Mẫu Tara Khi mắc bệnh tật cần sự chữa lành thì chúng ta cầu...
Được viết: 05-17-2020
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm thứ hai có một đoạn kệ dạy về công đức họa vẽ hình tượng Phật. Dù là trẻ em hay người lớn, dù vô tình hay hữu ý, vẽ tranh Phật cũng tích lũy vô lượng công đức, đầy đủ Đại bi tâm và gieo nhân để thành tựu Phật quả. Trong Kinh Địa Tạng Bồ tát bản nguyện, Đức Phật cũng dạy rằng nếu người thiện nam hay thiện nữ nào...
Được viết: 05-15-2020
Trong thực hành Nghi quỹ Kim Cương thừa, các hành giả ở mức độ chuyên sâu cần có hiểu biết về sáu loại Bản tôn. Mục đích thiền định Bản tôn Tính không để thành tựu được Tâm giác ngộ của Bản tôn. Mục đích thiền định Bản tôn Âm thanh và Bản tôn Chân ngôn là đạt được Khẩu giác ngộ của Bản tôn. Và cuối cùng, mục đích thiền định Bản tôn Sắc thân hay...
Được viết: 05-10-2020
Hồng danh “Tara” có nghĩa là “ngôi sao” hay “hành tinh” và vì thế Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara có sự kết nối với hàng hải và sự du hành cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như linh hồn vượt qua “bên kia” của đại dương của sự tồn tại (sự giác ngộ). Do đó Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara được biết đến theo nghĩa đen là “Bậc thả thuyền cứu vớt chúng sinh”...
Được viết: 05-09-2020
Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian. Khi bạn niệm câu: “Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, chữ “bản” nghĩa là “gốc”, “sư” là “thầy”, “...
Được viết: 05-04-2020
Ngày Đức Phật đản sinh là ngày trần gian vui đón đấng từ phụ, bậc giác ngộ dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi vũng lầy của vô minh tăm tối.  “Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn” là pháp ngữ bất diệt từ kim khẩu của Đức Thế Tôn trong giờ phút thiêng liêng của ngày khánh đản. Là những người con Phật, chúng ta cần hiểu đúng ý nghĩa của lời pháp ngữ...
Được viết: 05-03-2020
Chân ngôn bí mật và linh thiêng diễn đạt những âm thanh và tinh túy năng lượng cơ bản để mang lại sự hài hòa của những yếu tố giữa thân và tâm.Trì tụng một chân ngôn đem lại năng lượng chữa lành kỳ lạ và giúp chúng ta đạt được sự cân bằng giữa thân và tinh thần, giống như thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể thì chân ngôn chữa lành tâm hồn cho...
Được viết: 05-02-2020
Chướng ngại lớn nhất đối với nhiều hành giả sơ cơ là thiếu niềm tin vào sự hiển diện của chư Phật nên dù thực hành lâu năm nhưng sự tiến bộ rất chậm. Không thể phủ nhận rằng nhiều người trong chúng ta rất kính ngưỡng Tam bảo, nhưng trong thực hành, chúng ta cần phải có niềm tin chắc thật rằng các Ngài thực sự tồn tại, các Ngài luôn hiển diện đối...
Được viết: 05-01-2020
Trong vô số pháp Mật thừa của bốn thứ lớp Tantra, Nghi quỹ Bốn Cúng dàng Mandala Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara tuy thuộc thứ lớp Tantra hành động nhưng lại được thực hành vô cùng phổ biến bởi cả các hành giả sơ cấp đến các bậc Thầy thực chứng giác ngộ. Thực hành Nghi quỹ này giúp viên mãn mọi tâm nguyện và công hạnh lợi tha, những công hạnh mang...
Được viết: 05-01-2020
Trong xã hội, mỗi người đều có ít nhất một nghề, và dĩ nhiên nghề nào cũng có tạo nghiệp. Sự tạo nghiệp thiện ác và nặng nhẹ khác nhau là do ý thức mỗi người, đặc thù của mỗi nghề. Có những nghề rất cao quý, được xã hội tôn vinh là thầy (thầy thuốc, thầy giáo) nhưng nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ là gây chết người, gây lầm lạc cho nhiều thế hệ....

Trang